Kompletno rešenje za vaš Internet Cafe i PC igraonicu.

           

 
Antamedia Bandwidth Manager

Bandwidth Manager - Bandwidth Shaper, Bandwidth Limiter, Easy Traffic Shaping

Bandwidth Manager - Easy Traffic Shaping, Bandwidth Limiter, Bandwidth Shaper
Screenshot 
Karakteristike  

HotSpot Windows Compatible - Zero Client Administration

Windows kompatabilan

Windows orijentisan program sa intuitivnim korisničkim interfejsom. Ne zahteva dodatni hardver, tako da se može koristiti sa standardnim PC-jem koji ima ugrađene dve mrežne kartice, potrebne za konfigurisanje programa Bandwidth Manager.

Ne zahteva podešavanje klijent računara

Ne zahteva instalaciju klijentskog softvera.


HotSpot Software - Bandwidth Limit Control (Traffic Shapping Management)   Bandwidth Quota Control (Traffic Quota Management)

Bandwidth limit kontrola (Brzina mrežnog saobraćaja)

Bandwidth limit se konfiguriše u Kb/s, posebno za svaki računar, i predstavlja brzinu internet koncekcije.

Sa Bandwidth Manager-om je lako podesiti najveću ili najmanju brzinu mrežnog protoka za svaki od računara u mreži. Individualnom kontrolom se obezbeđuje konstantna brzina internet protoka za svakog od korisnika, i izbegava naraušavanje aktivnosti jednog korisnika od strane drugog.

Bandwidth kvota kontrola (Količina mrežnog saobraćaja)

Bandwidth kvota se konfiguriše u Mbytes za svaki nalog posebno i predstavlja ukupnu količinu mrežnog sabraćaja dostupnu korisniku. Na primer: korisnik može downloadovati 10 MB za jedan sat. Ova opcija može biti isključena ako želite da limitirate samo brzinu internet konekcije.


HotSpot Software -  User Accounts

Korisnički nalozi

Postoje tri načina da se obezbedi internet pristup računarima u vašoj mreži:
Korišćenjem naloga koji su kreirani na osnovu IP ili MAC adrese korisničkog računara. Ukoliko IP/MAC adresa postoje u bazi, računar će biti logovan i prikazan u listi konektovanih računara.
Autologovanje - Ukoliko je ova opcija uključena, korisnički računari se loguju sa predefinisanim opcijama (download, upload, količina podataka, vreme, itd.)
Koriščenem Antamedia Internet Cafe Servera, da bi se totalno automatizovao login/logout proces. Ukoliko korisnik, vremenski kod ili postpaid sesija bude startovana, Internet Cafe Server će komunicirati sa Bandwidth Manager-om i dozvoliće internet pristup računarima sa kojih su korisnici startovali sesije. Na kraju sesije, pristup, kao i internet saobraćaj tog računara će biti blokiran. To može da redukuje i bandwidth, ukoliko online igra ostane aktivna ili ukoliko virus, spyware ili trojanac koristi internet konekciju vaših korisnika.

Opcije korisničkih naloga

Brzina Downloada i Uploada
Quota (ukupna količina podataka u MB, koji mogu proči kroz mrežu)
Unlimited quota (limitiranje samo brzine za download/upload)
Time left (ukoliko želite da limitirate vreme po sesiji)
Unlimited time (opcija za neograničeno vreme)
Podešavanje vremena u kome je dozvoljeno logovanje
Korisnički nalog može biti privremeno isključen
Inactivity timeout (računar će automatski biti izlogovan, ukoliko ne postoji mrežna aktivnost za navedeno vreme)


HotSpot Software - MAC Whitelist access control

Bela MAC lista

Dozvoljava navedenim računarima (koji se identifikuju putem MAC adrese mrežne kartice) da prolaze kroz Bandwidth Menadžer. Na primer: dozvolite svom kućnom računarau da se konektuje bez ograničenja.


HotSpot Software - Reports

Log akrivnosti

Bandwidth Manager čuva podatke o različitim akcijama, uključujući početak i kraj sesije, vreme u kome je pokušano logovanje, itd. Baza podataka je kodirana i zaštićena od neautorizovanog menjanja.


HotSpot Software - Employee Accounts

Pristupna šifra

Da bi pristupili svim opcijama programa, morate uneti administratorsku šifru. Osoblje ne može da pristupi i menja korisničke naloge, ukoliko za to nije autorizovano, tj. ukoliko to nije dozvolio administrator.


 

Pogodan za PC igraonice

Bandwidth Manager je kompatabilan sa svim dostupnim programima za PC igraonice

Ukoliko se koristi sa Antamedia Internet Cafe programom, proces je potpuno automatizovan. Možete da podesite različite upload/download brzine za vaše korisnike, a internet konekcija će biti prekinuta na kraju sesije.Pogodan za druge poslove

Preduzeća koja žele da obezbede
     ograničen internet pristup gostima
Univerzitete, škole i ostale
     obrazovne ustanove
Konferencijske centre
Restorane, hotele, motele
Kafiterije
Tržne centre
Poslovne centreMrežne topologije

Ovo su primeri mogućih mrežnih topologija. U svakom od ovih primera, potreban je jedan računar sa dve mrežne kartice da bi se pokrenuo program Bandwidth Manager. To će biti gateway za klijent računare.


Osnovna mrežna topologija: nekoliko računara, svič, računar na kome je pokrenut Bandwidth Manager.


Osnovna mrežna topologija sa laptopovima (mogu biti i desktop računari sa WiFi karticama): access point konektovan na računar na kome je pokrenut Bandwidth Manager, i koji je drugom mrežnom karticom konektovan na broadband internet, UTP kablom. Tipovi internet konekcije mogu biti različiti, ovo je samo primer.


Treći primer prikazuje laptopove i desktop računare. Ovo je primer u kome računari iz vašeg internet kafea imaju predefinisanu brzinu uploada/downloada, a posetioci sa laptop računarima dobijaju besplatno malu internet brzinu za surf (ukoliko je autologin opcija uključena u Bandwidth Manager-u). Ukoliko žele i plate, laptopovi mogu da dobiju veću internet brzinu.

 

 
© 2001-2017 Antamedia