Kompletno rešenje za vaš Internet Cafe i PC igraonicu.

           

 
Antamedia HotSpot program  

Antamedia HotSpot Software - WiFi HotSpot Software, WiFi Billing, Windows Hotspot Billing, Captive Portal Gateway

Antamedia HotSpot je Windows program za kontrolu i naplatu pristupa internetu preko Vašeg HotSpot servera. Kontrola vremena i protoka podataka sa Interneta, bežičnih ili kablom povezanih laptop računara bez potrebe za intaliranjem nekog dodatnog programa. Korisnici pre pristupa Internetu automatski su preusmereni na HotSpot login stranu. Program je prilagođen za Internet servis provajdere, HotSpot mreže, hotele, aerodrome i igraonice. 
Screenshoot  

Antamedia HotSpot Software - WiFi HotSpot Software, WiFi Billing, Windows Hotspot Billing, Hotspots Wireless Laptop
                             Screenshot

Antamedia HotSpot je Windows PC gateway program koji se koristi za kontrolu Internet pristupa u mreži koristeći captive portal tehnologiju. HotSpot program se može koristiti na svim mestima gde je potrebno obezbediti pristup Internetu bez instaliranja klijent programa na korisnikovom računaru. Po pristupu Vašoj mreži (bilo da je preko WiFi mreže ili UTP kabla), kako bi korisnik imao pristup Internetu moraće da ukuca korisničko ime i lozinku svog naloga. Korisnik će imati uvid u stanje naloga (preostalo vreme i količina podataka koju može preuzeti sa Interneta), i po potrebi dopuniti nalog dodatnim vremenom i protokom podataka. 
Karakteristike  

HotSpot Windows Compatible - Zero Client Administration

Windows kompatibilan

Windows program sa veoma jednostavnim korisničkim interfejsom. Ne zahteva dodatne uređaje tako da možete koristiti bilo koji PC računar sa dve mrežne karte kako bi napravili HotSpot mrežu.

Ne zahteva podešavanje klijent računara

Verifikacija korisničkih naloga vrši se preko Internet Browser-a. Instalacija nekog dodatnog programa na klijent računaru nije potrebna. HotSpot program kontroliše Vašu mrežu i sve korisnike preusmerava ka Login strani. Mogućnost korišcenja bilo kog operativnog sistema i Internet Browser-a (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Konqueror) na klijent računaru.


HotSpot Software -  User Accounts

Korisnički nalozi

Kreiranje pre-paid korisničkih naloga sa korisničkim imenom i lozinkom
Korisnički nalozi su vremenski ograničeni. Po isteku vremena na nalogu korisnik može dokupiti još dodatnog vremena i nastavi rad preko Vaše HotSpot mreže
Štampanje naloga/racuna
'Neograničeno vreme' (ovom opcijim korisniku dozvoljavate vremenski neograničen pristup internetu, ali je ograničena kolicina podataka koju može preuzeti sa Interneta)
Ograničavanje trajanja naloga (važi od prvog pristupa internetu)
Nalogu možete privremeno zabraniti pristup internetu
Opciono nekim nalozima možete isklučiti opciju 'Isključi kad je neaktivan' (u tom slucaju korisnik neće biti isključen posle određenog vremenskom perioda i ne mora se ponovo ulogovati)
Možete promeniti preostalo vreme na korisničkom nalogu


HotSpot Software - Bandwidth Limit Control (Traffic Shapping Management)   Bandwidth Quota Control (Traffic Quota Management)

Limitiranje brzine protoka podataka sa interneta

Brzina skidanja i slanja podataka je predstavljena u Kb/s. Svakom korisnku zasebno možete odrediti različitu brzinu. Ovom opcijom možete regularnim korisnicima dati, na primer, pristup od 10 Kb/s, a VIP korisnicima dati 100 Kb/s po većoj ceni.

Ograničavanje količine podataka

Količina podataka koju korisnik može preuzeti sa interneta ja predstavljena u Mbyte-ima. Svakom korisniku zasebno možete ograničiti različitu količinu podataka. Ovom opcijom možete ograničiti koliko podataka korisnik može preuzeti za određeni vremenski period. Na primer možete ograničiti da korisnik za jedan sat može skinuti samo 10 MB. Posle preuzetih 10 MB, ukoliko korisniku ostane još vremena, biće u mogućnosti da dokupi podatke.


HotSpot Software - Accept Credit Cards

Plaćanje kreditnim karticama

Proces plaćanja kreditnim karticama je kompletno automatizovan. Vaši korisnici biće u mogućnosti da veoma lako sami kreiraju korisnički nalog direktno sa klijent racunara i plate kreditnom karticom bez pomoći Vaših radnika. Možete pogledati listu podržanih tipova procesiranja kreditnih kartica uključujući PayPal (napomena: Vaši korisnici ne moraju imati PayPal nalog kako bi platili račun).


HotSpot Software - Customize Pages

Modifikacija strana prikazanih u Internet browser-u

Svaku HotSpot stranu koja je prikazana u korisnikovom Internet browser-u možete modifikovati. Možete ubaciti Vaš logo, izmeniti tekst, boju strane ...

Mogućnost korišcenja više login strana

Možete napraviti više različitih login strana koje mogu biti prikazane u korisnikovom Internet browser-u u zavsnosti od IP ili MAC adrese klijent računara. Na primer ukoliko imate više access point-a u mreži, korisnicima koji pristupe preko prvog biće prikazana jedna login strana, ukoliko pristupe preko drugog access point-a bice prikazana druga login strana.


HotSpot Software - Packet Filter - IP Blocker

Filtriranje IP adresa i portova

Možete odrediti opseg IP adresa i portova koje će HotSpot program blokirati za odlazni saobraćaj. Ne primer možete blokirati IP opseg of 80.10.10.10 do 80.100.100.100 i portove od 10 do 100. Blokiranjem nekih IP adresa i portova možete zabraniti korišcenje pojedinih servisa kao sto su: e-mail, FTP, web server ...


HotSpot Software - Packet Filter - IP Blocker

SMTP Roaming
Korišcenjem ove opcije dozvoljavate slanje e-mail poruka iz bilo kog programa za slanje e-mail poruka bez promene smtp servera. Sav protok koji se šalje preko porta 25 (koji služi za slanje e-mail poruka) biće preusmeren na Vaš e-mail server. SMTP Roaming opcija rešava problem ukoliko ISP Vašeg korisnika zahteva da e-mail poruke budu poslate samo preko njihove internet konekcije


HotSpot Software - Packet Filter - IP Blocker

Filtriranje URL adresa

Blokirajte pristup web stranama koje sadrže odredene reci u URL adresi. Na ovaj nacin možete blokirati pristup erotskim, warez i sličnim web stranama.

Praćenje posećenih web strana

URL adrese web strana koje posećuju Vaši korisnici može biti upisane u LOG fajlu. Pored URL adrese biće upisano koji je korisnik posetio tu stranu, korisnikova IP adresa, datum i vreme kada je posećena web strana i da li je strana blokirana od strane HotSpot programa ukoliko je podešena 'URL filtriranje' opcija.


HotSpot Software - MAC Whitelist access control

MAC Lista

Omogućite pojedinim racunarima pristup Internetu preko Vaše HotSpot mreže bez ograničenja i korišcenja korisničkinh naloga. Računari biće prepoznati po MAC adresi. Na primer ovu opciju možete koristiti ukoliko koristite Internet Cafe program sa Vašim klijent racunarima u mreži. Ovom opcijom zaobilazite HotSpot login stranu, tako da je dovoljno da se korisnik uloguje samo preko Internet Cafe programa. Ostali računari u mreži bice prusmereni na HotSpot login stranu.

Web Site lista

Omogućite besplatan pristup pojedinim Internet stranama bez korišcenja naloga. U reklamne svrhe možete staviti Vašu ili bilo koju drugu Internet stranu. Ukoliko korisnik želi da poseti još neku stranu biće primoran da se uloguje svojim korisničkim nalogom


HotSpot Software - Reports

Reporti

Imajte uvid u kompletno poslovanje. Uz pomoc ugrađenog filtera veoma brzo možete filtrirati bazu podataka i videti račune naplaćene za određeni vremenski period, korisnički nalog, klijent računar... Listu računa možete usnimi u drugom formatu i kasnije analizirati u nekom drugom programu. Listu računa možete snimiti u pdf, html, csv ili text formatu.

LOG Akcija

HotSpot program u Log fajlu upisuje sve aktivnosti Vaših radnika i korisnika. U Log fajlu upisane su sve naplate računa, svaki početak i kraj korišcenja korisničkog naloga, pogrešne pokusaje logovanja ... Baza podataka je šifrovana i zašticena od neovlašćenih izmena


HotSpot Software - Tickets

Štampanje pre-paid kartica

Unapred kreirajte korisničke naloge i odštampajte kartice koje kasnije možete prodavati na kioscima, recepcijama ...

Naplata dodatnog vremena

Kada korisnik potroši pre-paid vreme sa svog korisničkog naloga, može dokupiti dodatne sate i dodati ih vec postojećem nalogu

Naplata preuzetih podataka sa Interneta

Dodatno možete naplaćivati za kolicinu preuzetih podataka sa Interneta. Ukoliko korisnik skine onoliko podataka koliko mu je bilo dozvoljeno korisničkim nalogom može ih dodatno dokupiti.

Takse

Fleksibilne takse Vam daju mogućnost da ih prilagodite bilo kojoj zemlji. Imate mogucnost da podesite do tri različite takse kao i mogućnost naplate takse na taksu.

Modifikacija izgleda računa

Na odštampanom računu možete ubaciti Vaš logo, ime HotSpot-a i izmeniti tekst. Opciono možete i odštampati datum i vreme naplate računa


HotSpot Software - Employee Accounts

Pristupni nalozi radnika

Svaki radnik može imati svoj pristupni HotSpot nalog definisan korisničkim imenom i lozinkom. Pustup glavnim opcijama za podešavanje programa je zabranjen za Vaše radnike, tako da će te samo vi kao Administrator imati pristup ovim podešavanjima.


Provera stanja naloga

U svako doba korisnik može imati uvid u stanje svog korisničkog naloga. Kucanjem reci 'info' u svom Internet browser-u otvoriće se novi pop-up prozor sa informacija o preostalom vremena na nalogu i koliko još podataka može preuzeti sa Interneta.

Logout

Korisnik može se sam diskonektovati sa Interneta i zaustaviti svoj nalog kucanjem reci 'logout' u Internet browser-u. Ukoliko je korisniku preostalo još nepotrošenog vremena sa naloga biće ponovo u mogucnosti da koristi isti nalog.


HotSpot Software - Roaming

Umrežavanje više HotSpot lokacija

Ukoliko imate HotSpot servere na više lokacija, možete ih povezati u jednu mrežu i podeliti bazu korisničkih naloga. Ova opcija daje mogućnost Vašem korisniku da koristi svoj nalog preko bilo koje HotSpot mreže iako nije na istom serveru kreiran nalog.

 


Prilagođen za različite vrste poslova:

Internet servis provajdere
Igraonice
Odmarališta i Hotele
Kioske sa WiFi mrežama
Fakultete, škole i druge obrazovne
ustanove
Aerodrome, Terminale, javni prevoz
Kafiće i drugim sastajalištima
Prodavnice i veće tržne centre
Svim preduzećima koje žele svojim
gostima da obezbede pritup internetuKreiranje HotSpot SSL sertifikata

Zaobiđite sigurnosna upozorenja iz Internet browser-a koje mogu odbiti Vaše potencijalne korisnike !
Možemo Vam pomođi prilikom kreiranja SSL sertifikata kako bi izbegli probleme koji može uticati na Vaš posao.

Za više informacija posetite http://www.hotspotssl.net


WiFi HotSpot mreže

Nekoliko primera mreža. U svakom od primera imamo jedan računar sa dve mrežne karte na kome je instaliran HotSpot program . Ovaj računar je u stvari HotSpot Gateway.


Osnovna mreža sa nekoliko WiFi laptop računara, access point, i server računar sa instaliranim HotSpot programom.


Drugi primer sadrži nekoliko WiFi laptop računara, access point, switch koji povezuje bežicne i kablom povezane računare sa server računarom na kome je instaliran HotSpot program. HotSpot server je povezan na Internet preko rutera i ISDN Internet konekcije.U trećem primeru imamo nekoliko WiFi laptop i PDA računara povezanih preko dva različita access point-a, ruter, kablom povezane računare preko switch-a i server računar sa intaliranim HotSpot programom koji je povezan na internet preko rutera i ADSL Internet konekcije

  
© 2017 Antamedia