Antamedia Bandwidth Manager uputstvo
 

 
 
 
 
 

Šta je Antamedia Bandwidth Manager ?

Pomoću Bandwidth Manager-a možete kontrolisati download i upload svih računara u mreži. Svakom računaru zasebno možete odrediti količinu i brzinu prenosa podataka a tako i ograničiti vreme pristupa internetu . Bandwidth Manager je veoma prikladan za korišćenje u kancelarijama, privatnim mrežama ali isto tako i u internet kafe klubovima i igraonicama. Može se koristiti i u kombinaciji sa Antamedia Internet Caffe programom gde Bandwidth manager automatski dozvoljava pristup internetu kada korisnik započne rad na Internet Caffe klijent računaru, i blokira pristup internetu kada korisnik završi rad na klijentu. Bandwidth Manager ne zahteva posebnu opremu tako da se može koristiti na svakom standardom PC računaru sa instaliranim Windows Operativnim Sistemom.

Pre nego što počnemo sa podešavanjem Bandwidth Manager programa, potrebno je da imamo podešen Internet Connection Sharing na server računaru. Ovo je osnovni metod deljenja Internet konekcije koji je dostupan uz Windows i besplatan je za korišćemje. Naravno, možete podesiti deljenje Internet konekcije i preko RRAS u Windows 2003 ili uz pomoć nekog dodatnog programa.

Bandwidth Manager kontrolni panel

Na glavnom panelu Banwidth Manager-a možete vdeti sve povezane klijent računare na internet preko vašeg servera. Na panelu mozete videti sve bitne detalje konektovanih računara: IP i MAC adresa, preostalo vreme pristupa internetu, preostalu količinu i brzinu prenosa podataka. Inactivity polje prikazuje za koliko sekundi će korisnik biti blokiran ukoliko ostane neaktivan.

Ukoliko je nalog sa neograničenim vremenom, polje sa preostalim vremenom (Time Left ) prikazivaće '...'. Ukoliko korisniku nije ograničena količina podataka u polju Quota biće prikazano '...'
U donjem delu glavnog kontrol panela mozete videti broj računara koje Bandwidth Manager prati i brzinu prenosa podataka za sve racunare. Zasebno je prikazan download i upload u kb/sec

Sa glavnog panela možete izabrati sledeće opcije:

• 'Connections' - Prikaz računara i njihov trenutni status
• 'Accounts' - Napravite korisničke naloge
• 'Statistics' - Prikaz svih aktivnosti u Bandwidth Manager-u
• 'Setup' - Podešavanje programa
• 'Logoff' - Dugme za zaključavanje programa

Podešavanje Mreže

Odredite mrežni interfejs koji će biti povezan sa klijent računarima. Pretpostavlja se da ste već podesili računar kao gateway i da je povezan na Internet.

• 'Network Interface'- Izaberite mrežni interfejs koji će biti povezan sa klijent računarima.
• 'Auto start software for selected interface' -Pomoću ove opcije Bandwidth Manager automatski startuje kontrolu mreže po startovanju programa
• 'IP address' - Podesite IP adresu mrežnog interfejsa koji se koristi za povezivanje sa klijent računarima
• 'Maximum users' - Podesite broj računara koji se mogu povezati na Internet preko vašeg Server računara
• 'Inactivity logout'- Odredite za koliko sekundi će korisnik biti blokiran ukoliko ostane neaktivan.
• 'Start '- Startuj kontrolu pristupa internetu
• 'Stop' - Zaustavi kontrolu pristupa internetu
• 'Save' - Sačuvaj podešavanja mreže

Nalog

Postoje 3 načina kako možete dodeliti pristup Internetu računarima u vašoj mreži:

Koristeći nalog koji određuje IP ili MAC adresa računara. Ukoliko je IP ili MAC adresa pronađena u bazi Naloga, računar će biti ulogovan i prikazan na listi.

Automatski pristup internetu - Ukoliko je omogućen, svaki računar ima pristup internetu sa osnovnim podešavanjima (download, upload, brzina prenosa podataka, vreme itd).

Koristeći Antamedia Internet Caffe Server za potpuno automatizovan login/logout proces.

Kako kreirati naloge ?

Nalozi se kreiraju po IP ili MAC adresi računara. Pomoću naloga možete svakom korisniku zasebno podesiti različito vreme pristupa internetu, download, upload itd.

• 'IP' - IP adresa klijent računara
• 'MAC' - MAC adresa klijent računara
• 'Download' - Odredite maksimalnu brzinu skidanja podataka sa interneta prikazanu u kb/s
• 'Upload' - Odredite maksimalnu brzinu slanja podataka na internet prikazanu u kb/s
• 'Quota' - Količina podataka koju korisnik može skinuti sa interneta prikazana u mb
• 'Enable unlimited quota' - Pomoću ove opcije korsniku nije ograničena količina prenosa podataka
• 'Time' - Ograničite vreme pristupa internetu
• 'Enable unlimited access time' - Dozvolite neograničeni vremenski pristup internetu. Bandwidth Manager će kontrolisati samo download/upload iznos
• 'Only allow access' - Podesite u kom vremensko intervalu u toku dana je moguće koristiti nalog
• 'Inactivity timeout' - Računar će biti automatski diskonektovan sa mreže ukoliko istekne predviđeno vreme dozvoljeno za neaktivnost
• 'Active' - Neaktivni nalozi ne mogu pristupiti internetu preko vašeg servera

Automatski pristup internetu

Pomoću Autologin opcije svi klijent računari biće ulogovani sa osnovnim podešavanjima:

• 'Default download rate' - Odredite maksimalnu brzinu skidanja podataka sa interneta prikazanu u kb/s
• 'Default upload rate' - Odredite maksimalnu brzinu slanja podataka na internet prikazanu u kb/s
• 'Default quota' - Količina podataka koju korisnik može skinuti sa interneta prikazana u mb
• 'Unlimited quota' - Pomoću ove opcije korsniku nije ograničena količina prenosa podataka
• 'Time' - Ograničite vreme pristupa internetu
• 'Unlimited time' - Dozvolite neograničeni vremenski pristup internetu. Bandwidth Manager će kontrolisati samo download/upload iznos
• 'Enable Inactivity timeout' - Računar će biti automatski diskonektovan sa interneta po isteku vremena predviđenog za neaktivnost

Kontrola Internet Caffe programa

Ova opcija vam omogućava potpuno automatizovan proces ukoliko već koristite Antamedia Internet Caffe program u vašem Internet Kafe-u ili Igraonici. ČKada korisnik započne rad na Internet Caffe klijent računaru, Bandwidth Manager će mu dozvoliti pristup Internetu zasnovan na njegovomČnalogu ili osnovnim vrednostima podešenim u programz. Kada korisnik završi rad na Internet Caffe klijent računaru, Bandwidth Manager će blokirati pristup internetu. U tim slučaju nijedan program nema pristup internetu i mogućnost kreiranja neželjenog prenosa podataka (Online igre, virusi, worms itd.).

U kombinaciji Internet Caffe programa i Bandwidth Manager-a moći ćete svakom klijent računaru zasebno odrediti količinu i brzinu prenosa podataka a tako i ograničiti vreme pristupa internetu .

Statistika - LOG aktivnosti

Bandwidth Manager ima mogućnost da skladišti sve aktivnosti u samom programu, uključujući početak i kraj rada, vreme pokušaja pristupa internetui sl. Naravno, postoji filter koji omogućava bržu pretragu.

• 'Date' - Prikaz LOG aktivnosti za odredjeni vremenski period
• 'Action' - Prikaz određene aktivnosti (početak ili kraj rada, novi nalog, obrisani nalozi ...)
• 'Computer IP or MAC' - Prikaz svih aktivnosti za određenu IP ili MAC adresu
• 'Username' - Prikaza svih aktivnosti određenog korisnika
• 'Export' - Eksportuj bazu podataka LOG aktivnosti u *.csv, *.txt ili *.html format

MAC lista (Whitelist)

Omogućite određenim računarima(prema MAC adresi mrežne karte) da pristupe internetu bez kontrole Bandwidth Manager-a. Na primer: dozvolite vašim kancelarijskim računarima pristup internetu bez ikakvih ograničenja.

• 'Add' - Dodaj MAC adresu računara na listu
• 'Remove' - Ukloni odabranu MAC adresu računara sa liste
• 'Save' - Sačuvaj listu MAC adresa

Opcije

• 'Administrator password' - Po instaliranju Bandwidth Manager-a šifra za pristup programu nije podešena. Molimo vas da podesite svoju šifru za pristup programu kako biste zabranili pristup. Da bi ste se ulogovali kasnije na Bandwidth Manager izaberite Administrator kao korisničko ime i ukucajte šifru koju ste podesili.

• 'Account access' - Pristup nalozima može biti baziran na: IP adresi, MAC adresi ili obe (IP i MAC adrese). Ukoliko vaši računari imaju fiksne IP adrese možete podesiti kontrolu pristupa nalozima preko IP adresa. Međutim, ukoliko koristite DHCP i IP adrese se menjaju, trebali bi ste koristiti kontrolu pristupa nalozima baziranu na MAC adresama. Za veću bezbednost možete koristiti treću opciju. Ukoliko su obe, IP i MAC adresa nađene u bazi naloga, i poklope se sa računarom koji pokušava da se uloguje, pristup će biti odobren. Ukoliko se razlikuju pristup neće biti moguć.

Ukoliko imate pitanje na koje niste dobili odgovoru uputstvima, slobodno nas kontaktirajte!

Preuzmite najnoviju verziju naših programa sa download strane

© 2017 Antamedia