Antamedia Bandwidth Manager uputstvo
 
Izgled mreže 1

Uvod

Antamedia Bandwidth Manager je instaliran na standardnom PC računaru sa Windows operativnim sistemom. Ovaj računar zvaćemo server računar.

Potrebno je da server računar bude podešen kao gateway za ostale računare u mreži. Takvim podešavanjem svi računari u mreži imaće pristup internetu preko server računara, a Bandwidth Manager će kontrolisati sve klijent računare i određivati da li će računar pristupiti internetu ili biti blokiran.

Potrebno je da server računar ima 2 mrežne karte. Prva mrežna karta (NIC1) je povezana sa klijent računarima i služiće za prihvatanje protoka sa lokalne mreže i propuštaće ga do Bandwidth Manager programa. Ukoliko je pritup internetu dozvoljen za određeni računar, biće preusmeren na drugu mrežnu kartu (NIC2) koja je konektovana na internet. Između mrežne karte 2 (NIC2) i interneta možete koristiti rutere, modeme (xDSL, ISDN, Cable...) u zavisnosti od tipa internet konekcije koju posedujete. Na router-u potrebno je isključiti NAT (Network Address Translation). Pod protokom podrazumevamo otvaranje web strana ili bilo koji drugi tip Intenet komunikacije.

Bandwidth Manager program ne zahteva posebnu opremu. Možete koristiti access point-e, modeme, switch-eve ili router-e koje već imate. Samo je potrebno konfigurisati sledeća podešavanja na mreži:

Podešavanje mreže

Prvi korak je da uradimo podelu internet konekcije kako bi klijent računari imali pristup internetu preko vašeg server računara. U te svrhe vam predlažemo Windows Internet Connection sharing (ICS).
Detaljno uputstvo možete pronaći na našem web sajtu.

Po završetku deljenja internet konekcije, IP adresa prve mrežne karte (NIC1) biće promenjena. IP adresa druge mrežne karte (NIC2) je obično definisana od strane internet provajdera. U našen primeru koristićemo 194.190.20.128

Prvoj mrežnoj karti koja povezuje klijent računare sa server računarom biće automatski dodeljena IP addresa 192.168.0.1 i subnet mask 255.255.255.0. To je IP adresa koju dodeljuje Windows Internet Connection sharing.
Napomena : Kasnije možete promeniti IP adresu prve mrežne karte. Umesto IP adrese 192.168.0.1 možete na primer podesiti 10.0.0.1.

U ovom primeru server i svi klijent računari su povezani preko switch-a tako da čine jednu lokalnu mežu. Klijent računari su podešeni tako da se konektuju na internet preko server računara. IP adrese dodeljene klijent računarima biće u opsegu od 192.168.0.11 do 192.168.0.xx i imaće isti subnet mask kao vaš server računar 255.255.255.0
Gateway adresa je ista kao i IP adresa prve mrežne karte vašeg server račurana. U našem primeru 192.168.0.1. DNS adresa je obično dodeljena od strane vašeg internet provajdera.Primer: nekoliko klijent računara povezanih preko kabla, switch-a i računar sa Bandwidth Manager
programom koji je povezan na internet preko router-a i ISDN linije

Kako radi ?

Kada korisnik pokuša da pristupi internetu sa klijent računara, Bandwidth Manager će proveriti IP i MAC adresu. Ukoliko nije kreiran nalog za taj računar biće mu blokiran pristup internetu. U slučaju da je u Bandwidth Manager-u podešena opcija Autologin, svi korisnici će imati pristup internetu bez provere sa osnovnim ograničenjima.

U kombinaciji sa Antamedia Internet Caffe programom, Bandwidth Manager omogućava potpuno automatizovan proces u vašem internet Klubu ili Igraonici. Bandwidth Manager automatski onemogućava pristup internetu sa Internet Caffe klijent računara po prekidu rada, sprečavajući da bilo koji program ima pristup internetu. Online igre, virusi i sl. neće moći da stvaraju neželjeni protok.

© 2017 Antamedia