Antamedia Internet cafe
 
Podešavanje klijent programa

Šta je Internet cafe klijent ?

Internet cafe klijent je program koji se izvršava na svakom računaru u Vašem kafeu (osim servera). Kada se Internet cafe klijent startuje, zaštitna maska pokriva ekran i potpuno zaključava sistem.

Sistemski tasteri (Ctrl+Alt+Del, Windows taster, F4, Crtl+Esc ...) su onemogućeni i računar čeka početak rada korisnika. Kada zaposleni dozvoli rad ili korisnik unese Pre-Paid vremenski kod, sa računara se uklanja maska i računar je spreman za rad.

Kontrolni panel klijenta

Kontrolni panel klijenta prikazuje vreme rada na računaru i trenutnu cenu. Ovi podaci su prikazani u 'koristi i plati' modu, dok se u slučaju korišćenja 'vremenskih kodova' na panelu klijenta umesto trenutne cene prikazuje preostalo vreme.

Na ekranu klijenta postoje opcije:
'Kraj rada' : Ovim dugmetom korisnik završava rad na računaru
'Order' : Pritiskom na ovo dugme korisnik dobija kratku uputstvo, šalje poruke.naručuje piće, menja svoju šifru ili dopunjeje svoj račun vremenskim kodom

Tu su i tri kategorije programa koje mogu biti korišćene na klijentu :
'Internet' dugme otvara folder sa internet programima
'Office' dugme otvara folder sa office programima
'Media' dugme otvara folder sa media programima
'Igre' dugme otvara folder sa igrama

Kad korisnik pritisne na 'Office' dugme, otvoriće se novi panel iz koga se mogu startovati Office programi. Na primer: dupli klik na Excel i on će se prikazati na ekranu.

Internet cafe klijent program može zameniti Windows taskbar sopstvenim,čime povećava sigurnost računara. Start dugme i pop-up prozori su u tom slučaju uklonjeni. Ukoliko Vam se više dopada Windows okruženje (taskbar, Start dugme i ikone) odaberite 'Uobičajeni Windows izgled' opciju smešenu na kontrolnom panelu klijenta.

Sistemska podešavanja

Opcije na klijentu se podešavaju sa servera u realnom vremenu ili ako je potrebno mogu se dodatno izmeniti na klijentu. U mod za podešavanje se ulazi tako što se ukuca korisničko ime ADMIN i klijent šifrs koju ste podesili na serveru (prva slika).

Kada po prvi put bude uspostavljena veza između servera i klijenta, IP adresa servera prikazana na klijentu biće upamćena za buduće povezivanje. Ukoliko su IP adrese servera fiksne, selektujte polje 'Fiksna IP' i klijent će se sa serverom povezati automatski.

'Automatski logon (Autologin at system startup)' : Ukoliko se uvek prilikom startovanja Windows-a pojavi upitnik za identifikaciju koristite ovu opciju. Ukucajte korisničko ime i šifru windows korisničkog naloga i logovanje će biti izvršeno automatski.

Izgled Internet cafe klijent programa

• 'Izgled programa (Client Skin)' - U padajućem meniju izaberite izgled Internet cafe programa
• 'Sakrij start dugme i desktop ikone (Hide Start Button And Desktop Icons)' - Koristite ovo dugme da sakrijete Start meni dugme i desktop ikone
• 'Startuj kao Shell (umesto Explorera) Run As Shell (replace Explorer)' - pruža najbolju zaštitu računara. Ova opciju preporučujemo samo naprednim korisnicima.
Ukoliko niste detaljno upoznati čemu služi ova opcija, evo opisa: Kada se Windows startuje, učitava se okruženje kao što je taskbar, desktop ikone, podška za sistemske tastere ... itd. Ovo okruženje se naziva Shell, i na Windowsu je to Explorer shell.
Pošto ovo okruženje smanjuje sigurnost Vašeg računara, Internet cafe program može da zameni Shell i otkloni 'rupe' u zaštiti sistema.
Kada se Internet cafe klijent startuje kao shell, on onemogućava sistemske tastere (Ctrl+Alt+Del), uključuje svoj taskbar i uklanja Start dugme Windows-a. Ostali programi koje imate instalirane (Anti Virus programi itd.) biće učitani nakon Internet Cafe Klienta.
• 'Taskbar' - Izaberite taskbar izgled
• 'Koristi Windows taskbar (Use Windows Taskbar)' - Koristite ovu opciju ukoliko vam se više sviđa Windows taskbar.

Jezici

Veliki je izbor jezika dostupnih prilikom početka rada. Svaki jezik je predstavljen u padajućoj listi na klijentovoj zaštitnoj maski. Sve što treba da uradite da bi ste promenili jezik, jeste da u padajućoj listi na klijentovoj zaštitnoj maski izaberete jezik koji želite.
Ako ste napravili vaš prevod, on može biti korišćen na klijentima. Iskopirajte prevod sa servera 'c:\program files\cafe\language\your-translation.dat' na svim klijent računarima i podesite ga kaoosnovni jezik.
• 'Default jezik (Default Language)' - Izaberite osnovni jezik. Klijentov panel i sva podešavanja će biti na tom jeziku ukoliko korisnik ne promeni sa klijent zaštitne maske.
• 'Karakter set (Character Set)' - Izaberite karakter set.
• 'Sakri jezičke opcije (Hide Language Options)' - Ova opcija služi da uklonite padajuću listu sa klijentove zaštitne maske.

Napomena : Samo classic skin podržava opciju jezika.

Dodavanje banera

Desna strana na kontrolnom panelu klijenta je rezervisana za dodavanje banera koji se mogu smenjivati u određenim vremenskim intervalima. Polje za banere je uobičajene internet veličine (468x60) pri čemu baneri moraju biti snimljeni u JPG format. Baneri se mogu prikazivati sa lokalnog (ili mrežnog) folder-a ili sa određene web stranice. Ako za preuzimanje odredite web stranicu, baneri će biti preuzeti svakoga dana sa prvim starovanjem Internet cafe klijent programa.

Za prikazivanje banera iz lokalnog foldera, smestite sve vaše banere u c:/Program Files/cafe/Banner folder

Ukoliko želite da prikazujete banere sa web strane, pročitajte detaljno uputstvo ovde.

Napomena : Samo classic skin podržava banere.

Slanje poruka

Chat opcija omogućava korisnicima da šalju poruke radniku za serverom ili prijatelju. Korisnici mogu tražiti pomoć, naručiti piće ... a da ne napuste kompjuter.

1. Pritisnite Order dugme
2. U novom prozoru izaberite `Chat`
3. Izaberite da li želite da pošaljete poruku operateru ili nekom od klijenata
4. Otkucajte poruku u polju na dnu
5. Kada pritisnete dugme `Pošalji (Send)`, poruka će biti poslata na server i/ili drugi računar kako bi bila pročitana.

Naručivanje artikla sa klijent računara

Korisnik može da naruči Point Of Sale artikle direktno sa klijent računara.

1. Pritisnite `Order` dugme
2. U novom prozoru izaberite `Order`
3. Izaberite artikle koje želite da naručite i pritisnite na `Naruči (Order)` dugme
4. Potrebno je da radnik potvrdi porudžbinu sa servera. Po potvrdi, artikli se automatski dodaju na klijentov račun
5. `Ukloni (Remove)` dugme služi za uklanjanje artikla sa liste porudžbine

Dodavanje vremena klijentu koristeći novi vremenski kod

Koristite add time opciju da bi ste dodali vreme vremenskom kodu ili članu sa novog vremenskog koda u toku rada za klijent računarom

1. Pritisnite na `Order` dugme
2. U novom prozoru izaberite `Add Time`
3. U polju `Vremenski kod za dopunu (Timecode For Recharging)` ukucajte vremenski kod koji želite da dodate vašem vremenskom kodu ili članu
4. Pritisnite `Dodaj vreme (Add Time)` dugme

Napomena : vremenski kod mora biti prodat

Promena šifre Člana

Kada je član ulogovan, može promeniti svoju šifru direktno sa klijent računara

1. Pritisnite `Order` dugme
2. U novom prozoru izaberite `Password`
3. U polju 'Trenutna šifra (Current Password)' ukucajte vašu šifru
3. U polju `Postavi novu šifru (Set New Password)`ukucajte vašu novu širu
4. U polju `Potvrdi novu šifru (Confirm New Password)`ponovo ukucajte novu šifru da bi ste je potvrdili
5. Na kraju pritisnite na `Upamti(Save)` dugme

Šifra za ulaz u program

Šifre su prazne (nisu podešene). Otkucajte ADMIN kao korisničko ime i pritisnite Enter. Tako ćete ući u mod za podešavanje klijenta.
Šifra klijent računara možete odrediti sa servera na strani Radnici.

Kako podesiti šifre ?

Ukoliko imate pitanje na koje niste dobili odgovoru uputstvima, slobodno nas kontaktirajte!

Preuzmite najnoviju verziju naših programa sa download strane.

© 2001-2014 Antamedia