Antamedia Internet cafe
 
Printer Tracker uputstvo

Šta je Printer Tracker ?

PrinterTracker je aplikacija koja neprekidno nadgleda printer spooler na svakom klijent računaru. Ova opcija pomaže da pratite šta je i kada odštampano u Vašem kafeu. Ukoliko korisnik štampa stranicu ona će automatski biti dodata na njegov račun.

Pretpostavljamo da ste instalirali PrinterTracker (opcija se nalazi Intenet cafe software instaleru, i instalira se prilikom instaliranja klijent programa)

Da bi ste prikazali PrinterTracker, uradite sledeće:
- Pritisnite Ctrl+Alt+Shift+P ili
- Ulogujte se na Internet cafe klijent računar kao administrator i pritisnite 'Printer Tracker podešavanja (Setup PrinterTracker)' dugme

Pojaviće se meni kao na slici ispod:

Štampači određeni u printer spooler-u biće prikazani u Printer Tracker-u. Podesite cenu za svaki od štampača, i odredite da li taj štampač treba nadgledati ili ne.

Upišite IP adresu server računara kako bi informacija o štampanju mogla biti poslata na korisnikov račun.

>Kako podesiti Printer Tracker ?

U cilju dobijanja tačnog broja odštampanih strana, potrebno je da uradite sledeće:
Nađite Printer folder na vašem računaru, selektujte štampač i u meniju desnog klika izaberite podešavanja (properties), izaberite napredna (advanced) i podesite sledeće parametre:
1. Start printing after last page is spooled
2. 'Print Processor' izaberite EMF (bilo koji, ili promenite u slučaju pogrešnih rezultata)

Po stratovanju Printer Tracker-a, vaši štampači bi trebali biti prepoznati i prikazani na listi.
Pošto ste odredili cenu štampanja za svaki od štampača i dali je potrebno nadgledati njegov rad, potvrdite svoja podešavanja pritiskom na 'Save' dugme.

Ukoliko server IP addresa nije tačna, ukucajte novu IP adresu. Posle svake odštampane strane, serveru će biti poslati detalji o štampaču, ime štampane strane, broj strana i ukupne cene štampanja. Svaka strana je inicijalno obeležena kao ne procesirana (vidi sliku iznad), što znači da report o štampanju još uvek nije poslat na server.

Na svakih 5 sekundi se šalje poslednji ne procesirani štampani posao na server. U status baru (u dnu programa) videćete status procesa slanja. Po uspešnom prijemu informacije na serveru, štampanje će biti dodato na korisnikov račun (ili na POS račun ukoliko cafe klijent nije aktivan na tom kompjuteru), a Printer Tracker će biti obavešten o uspešnom prijemu i procesiranju. Printer Tracker će posao štampanja obeležiti kao procesiran i smestiti u history listi.

Ukoliko štampači nisu prepoznati

1. Obrišite sve štampače iz Printer foldera na SVIM računarima. Zatim, na računaru gde je štampač povezan uradite sledeće (za svaki štampač):
2. Kliknite na 'Add a printer' opciju u 'Printers and Faxes' folderu
3. Izaberite 'Local printer attached to this computer'
4. Koristite sledeći port : 'USB001 (virtual printer port for USB)'
5. Izaberite drajver (sa liste windows drajvera)
6. Zadržite postojeći drajver
7. Potvrdite štampačevo ime i podesite kao default
8. Podesite share ime (ukoliko želite da bude dostupan i na drugim računarima)
9. Kliknite još nekoliko puta na next dugme da bi završili

Ukoliko odredite share ime, u Printer folderu na drugim računarima će se automatski pojaviti pod imenom 'Auto Printername on Computer'. Ovaj štampač bi trebao biti prepoznat u Printer Tracker-u i da bez problema prati i dodaje tačan broj štampanih strana na korisnikov račun.

Napomena: Ukoliko ne možete da pratite poslove štampanja na štampačima priključenim na drugim računarima, probajte sa brisanjem svih štampača iz Printer foldera na računarima i ponovno instalirajte štampače.

Praćenje ne zavisi od Internet cafe klijent programa. Možete pratiti štamanje i na računarima na kojima Internet cafe klijent nije instaliran.

Sva podešavanja cena se vrše direktno u Printer Tracker-u. Na ovaj način možete podesiti svakom štampaču različite cene.

Saveti za podešavanja

Umesto deljenja štampača na klijentima (koje može dovesti do ne prepoznatih štampača u programu) možete koristiti ethernet baziran Print-Server.

Računari će videti štampač kao direktno povezan a ne kao deljen u mreži. Printer Tracker će lako prepoznati priključen štampač i odmah ga dodati na listu štampača.

Print-server klijent program koji je instaliran na svakom klijentu, kreira virtuelni LAN baziran port i štampač biva instaliran kao poseban štampač (nema deljenja). Odatle je na svakom klijent računaru prikazan kao "Printername" a ne kao "Auto Printername on Computer" ili " Printername on Computer". (naravno, "Printername" je ime vašeg štampača na računaru).

Opcije Printer Trackera

• 'Enable PrinterTracker autostart' - Ova opcija se koristi kako bi se pokrenula aplikacija po svakom startu računara. U sličaju da želite da koristite Printer Tracker, predlažemo vam da ova opcija bude uključena.
• 'Enable Show/Hide hotkeys' - Omogućite korišćenje Ctrl+Alt+Shift+P prečice za podešavanje Printer Tracker-a.
• 'Start PrinterTracker hidden' - Podešeno je da se program startuje u pozadini kako korisnicima nebi smetao dodatni prozor na desktop-u
• 'Password' - Služi da zaštiti vaša podešavanja i cene štampanja. Šifra je različita od one koja se koristi za klijent i server podešavanja

Kompatibilnost

PrinterTracker je kompatibilan sa Windows XP / 2000 / 2003 / NT operativnim sistemima.

Ukoliko imate pitanje na koje niste dobili odgovoru uputstvima, slobodno nas kontaktirajte!

Preuzmite najnoviju verziju naših programa sa download strane.

© 2001-2014 Antamedia