Home
 
Internet kafe
 
Download
 
Kupovina
 
Kontakt
 

   
Antamedia Internet cafe
 
Osnovna podešavanja programa

Podešavanje IP adresa ?

1. Instalirajte Internet cafe klijent na svakom klijent računaru
2. Pritisnite dugme 'Poveži klijente' za automatsko povezivanje računara ili ručno dodajte IP adrese (pritisnite '+' dugme za upisivanje IP-a klijentskih računara u listu)
3. Koristite strelice da poređate IP adrese klijent računara kako će biti prikazani na glavnom server panelu
4. Ukoliko koristite Dinamičke IP adrese, uključite opciju Dinamičke IP
5. Na kraju pritisnite 'Upamti (Save)' dugme.

Kako promeniti broj računara?

1. Uverite se da ste kupili licencu za odgovarajući broj klijent računara
2. Pritisnite 'Broj računara (Number Of Clients)' dugme
3. Ukucajte koliko računara imate u internet kafeu
4. Pritisnite 'OK' dugme

Kontaktirajte nas ukoliko vam je potrebno da povećate broj klijenata na vašoj licenci.

Kako kreirati naloge za radnike?

Opcije za podešavanje naloga vaših radnika nalaze se na serveru - podešavanje - radnici panelu:
1. Ukucajte ime i šifru vašeg radnika
2. Pritisnite na '+' dugme za upisivanje radnika u bazu podataka
3. Ponovite korake (1) i (2) ukoliko je potrebno kreirati više naloga
4. Pritisnite na 'Upamti (Save)' dugme

Od ovog momenta radnik može koristiti Internet cafe Server, ali pristup podešavanjima programa biće zabranjen zbog sigurnosnih razloga.

Kako podesiti šifre ?

Postoje dva tipa naloga za pristup podešavanjima u Internet cafe programu:

Administrator koji ima pristup samo Internet cafe serveru sa neograničenim pravima i sve opcije programa biće mu dostupne. Drugi tip naloga služi samo za pristup podešavanjima klijent računa.

Podešavanje Administratorske šifre:
1. Ukucajte šifru
2. Pritisnite na 'Upamti (Save)' dugme
Kada želite da pristupite serveru svojim nalogom sa neograničenim pravima, kao korisničko ime izaberite Administrator i ukucajte šifru koju ste upravo podesili.

Podešavanje šifre klijentskih računara:
1. Budite sigurni da su svi klijenti računari povezani na Internet cafe server
2. Ukucajte šifru koju želite da koristitie za pristup klijent računarima
3. Pritisnite 'Upamti (Save)' dugme
Nova šifra biće poslana svim klijent računarima. Kako bi pristupili opcijama za podešavanje klijent računara, ukucajte ADMIN kao korisničko ime i klijent šifru koju ste podesili na server računaru.

Zaštita Servera

• 'Sakrij statistiku od radnika(Hide Statistics From Employees)' - Dugme Statistika(Statistic) sa glavnog server panela je sakriveno od radnika.
• 'Sakrij "Prikaži desktop" dugme od radnika (Hide Show Desktop Button From Employees)' - Uključite opciju kako bi sakrili Prikaži desktop (Show Desktop) dugme od radnika.
• 'Sakrij Shutdown dugme od radnike (Hide Shutdown Computers Button From Employees)' - Ovom opcijom možete sakriti od radnika Ugasi sve klijent računare (Shutdown All Client Computers) dugme koje se nalazi na glavnom server panelu
• 'Onemogući rad svih programa osim cafe Servera (Restrict Run for All Programs Except Internet cafe Server)' - Ukoliko vaši radnici previše vremena provode proveravajući e-mail poruke ili koriste neke druge programe, onemogućite pokretanje svih ostalih programa osim Internet cafe servera
• 'Radnik može isključiti cafe Server (Employee can close cafe Server)' - Ova opcija služi da omogućite/zabranite radniku da ugasi Internet cafe server.

Podešavanje servera

• 'Omogući Info (Enable Quick Guide)' - Uključite aktivan Internet cafe vodič prilikom startovanja servera
• 'Omogući logovajnje čak iako račun nije naplaćen (Enable Login Even If Bill Is Not Charged)' - Ovom opcijom omogućavate startovanje klijent računara čak iako račun predhodnog korisnika nije naplaćen
• 'Automatski dozvoli rad posle restarta "samo u koristi i plati modu" (Automatically Start Client After Hardware Reboot)' - Ovom opcijom omogućavate automatski nastavak rada ukoliko je klijent računar restartovan. Opcija se koristi samo za koristi i plati mod
• 'Automatically Start Client After Hardware Reboot (Timecodes and Members)' - Ovom opcijom omogućavate automatski nastavak rada ukoliko je klijent računar restartovan. Opcija se koristi samo za vremenske kodove i članove
• 'Sviraj zvuke (Play sound)' - Uključite/Isključite zvuke iz server programa.
• 'Printer Tracking' - Kontrolišite štampanje i automatski dodajte na račun korisnika
• 'Omogući Quit tastere (Ctrl+Alt+Shift+F12) (Enable Quit Hotkeys (Ctrl+Alt+Shift+F12))' - Ova opcija vam omogućava da ugasite cafe Server a da pritom klijenti i dalje nastave sa radom.
• 'Prioritet programa (Program Priority)' - Daje veći prioritet Internet cafe programu ukoliko koristite više programa na server računaru. U svakom slučaju radi veće stabilnosti u radu Internet cafe programa nije preoporučljivo na serveru pokretati memorijski i procesorno zahtevne aplikacije.
• 'Shutdown računara (Shutdown/Restart All Clients)' - Gasi ili restartuje sve klijente sa servera

Podešavanje klijent računara

• 'Otvori (Open)' - Otvori sve klijente u mod za podešavanje
• 'Zaštiti (Protect)' - Vrati zaštitnu masku klijent računarima
• 'Zatvori (Close)' - Zatvori Internet cafe klijent program na svim računarima i vrati se u windows
• 'Restartuj (Restart)' - Restartuj Internet cafe klijent program na svim računarima
• 'Update' - Instalirajte noviju verziju Internet cafe klijent programa na svim računarima u mreži
• 'Prepare' -Instalirajte ICUpdater na svim klijent računarima. ICUpdater služi za automatsko instaliranje novije verzije Internet cafe klijent programa.
• 'Obavesti pre isteka vremena (Enable 1/5 minute Notification Before Session End)' - Obavesti korisnike da ime je preostalo jos 1/5 minuta pre isteka vremena
• 'Zatvori sve aktivne programe nakon STOP, osim (Close All Open Programs On Session End)' - Kada korisnik završi sa radom, postoji mogućnost da neki programi ostanu aktivni na desktopu. Uključite ovu opciju kako sledeći korisnik ne bi morao da zatvara aktivne programe. Svi aktivni programi će biti ugašeni. Kako nebi došlo do gašenja Antivirus programa ili drugih programa koje želimo aktivne i po završetku rada na klijentu, u polju ispod je potrebno uneti tačne nazive izvršnih fajlova.
• 'Sačekaj ... sekundi (Wait For ... Seconds)' : Dozvoljava da se gašenje svih aktivnih prrograma odloži za određeni broj sekundi. Kad korisnik završi sa radom, aktivira se tajmer koji će odbrojati dređen broj sekundi a potom ugasiti sve aktivne programe ukoliko se korisnik ne uloguje ponovo u tom vremenskom periodu.
• 'Završi rad ako je veza sa serverom prekinuta (End Session If Client Is Disconnected From Server)' - Rad na klijentu će biti automatski zaustavljen nakon 120 sekundi od gubitka veze sa serverom.
• 'Omogući Screensaver (Enable Screen saver)' - Omogućite Screensaver na klijent računarima.
• 'Mušterija mora da potvrdi kraj rada na klijentu (Customer Have To Confirm Session End)' - Kad korisnik pritisne LOGOFF dugme, u novom pop-up prozoru biće upitan "Are you finished and would like to end session? pritisni 'Kraj' ili 'Nastavi'
• 'Onemogući taskbar kontekst Meni (Disable Taskbar Context Menu)' - Zabranite pristup taskbar kontekst meniju (alati,svojstva...)
• 'Disable Alt+Tab keys' - Zabranite korišćenje Alt+Tab kombinacije tastera na klijent računarima
• 'Omogući sistemske tastere na XP (Enable System Keys on XP)' - Dozvolite/zabranite korišćenje sistemskih tastera u Windows XP operativnom sistemu
• 'Ne prikazuj Info stranicu na početku rada (Do Not Show Info Page At Session Start)' - Uklonite Info stranu prilikom početka rada na klijent računaru
• 'Ne prikazuj Pop-up Chat stranicu kada poruka stigne, samo upozori zvukom (Do Not Popup Chat Page When Message Arrive, Just Play Sound)' - Onemogući pop-up meni kad stigne poruka
• 'Ne prikazuj Pop-up "preostalo vreme" poruku na Info stranici ,samo upozori (Chat Do Not Popup Time Left Message On Info Page, Just Play Sound)' - Onemogući preostalo vreme (time left) pop-upporuke
• 'Uvek vidljivi kontrolni panel klijenta (Always Visible Client Control Pane)'- Ova opcija se koristi da bi bili potpuno sigurni da će klijent biti stalno vidljiv na desktopu. Ukoliko isključite ovu opciju postoji mogućnost da klijent panel bude u pozadini neke druge aplikacije
• 'Sakrij Vremenski Kod i Član dugme na klijentima (Hide Timecode And member Button On Clients)' - Sakrijte Timecode i Member dugme sa zaštitne maske klijent računara
• 'Postavite Vremenski Kod kao default (Set Timecode As Default Option) '- Koristite ovu opciju ukoliko ne koristite članove, već samo vremenske kodove. Na klijent zaštitnoj masci biće prikazano samo polja za pristup vremenskih kodovima

Izgled klijent programa

• 'Izgled programa (Client Skin)' - U padajućem meniju izaberite željeni izgled Internet cafe klijent programa(opcija zahteva restart klijent računara).
• 'Taskbar' - Promenite izgled taskbar-a na klijent računarima.
• 'Install New Skin' - Instalirajte nove skinove

Logo

• 'Promeni Logo(Change Logo)' - Preko Internet cafe servera moguće je izmeniti logo samo ako koristite classic skin. Ukoliko želite da prikažete vaš logo u drugim skonovima, potrebno je da modifikujete već postojeću login stranu i da kreirate svoj skin.
• 'Sakrij zastave (Don't Show Flags)' - Uklonite padajući meni koji služi za promenu jezika Internet cafe klijent programa
• 'Sakrij Start dugme i desktop ikone (Hide Start Button and Desktop Icons)' - Sakrijte start meni dugme i desktop ikone sa klijent računara
• 'Promeni Wallpaper (Change Wallpaper)' - Promenite desktop pozadinu. Slika mora biti u .JPG formatu.
• 'Boja zaštitnih maski (Client Color Mask)' - Promenite boju na zaštitnoj maski klijenta. Boju je moguće promeniti samo ako koristite classic skin

Kako dodati još programa ?

Odredite koji će programi biti dostupni na klijent računarima. Napravite Windows prečice (Windows shortcuts) programa koje želite da prikažete u kliijent programu i iskopirajte u folderima:
c:\program files\Cafe\internet, c:\program files\Cafe\office, c:\program files\Cafe\media ili c:\program files\Cafe\games u zavisnosti od vrste programa.

Možete odrediti i druge lokacije foldera gde se nalaze prečice programa. Izaberite grupu programa, podesite lokaciju prečice na vašem hard disku i pritisnite na Pošalji računarima (Update Clients) dugme.

Info strana

Izmenite info poruku koja se pojavljuje na klijent računaru po startovanju. Poruka je u HTML kod formatu.

Slanje izveštaja e-mail porukom

Statistiku o naplaćenim računima možete dobiti u HTML izveštaju putem e-mail poruke. E-mail može biti poslat automatski svakog dana u isto vreme ili pritiskom na dugme sa glavnog server panela.

Podešavanje:
1. Podesite SMTP server (koristi se za slanje e-mail poruka). Ako niste sigurni koji je, proverite u vašem mail programu (Outlook, Eudora...).
2. Podesite korisničko ime (prvi deo u vašoj mail adresi - pre @ znaka) i šifru vašeg internet naloga na server računaru .
3. Ukucajte e-mail gde želite da bude poslat report
4. Odredite da li želite da šaljete izveštaj automatski svakog dana u određeno vreme.
5. Pritisnite 'Upamti' dugme

Primer:
SMTP server: smtp.ptt.yu
Korisničko ime:
antamedia
E-Mail:
your@mail.com
Sa ovim podešavanjime report će biti poslat na your@mail.com koristeći smtp.ptt.yu server i navedeno korisničko ime.

Šta je Web Server ?

Internet cafe Server ima ugrađeni WEB SERVER. Koristi se za proveru trenutnog stanja u vašem kafeu i dobijanje izveštaja na bilo kom računaru u svetu koji je povezan na internet.

1. Startujte Web Browser (kao što je Internet Explorer, Netscape, Opera)
2. U web browser-u ukucajte http://212.32.43.345:80. Unašem primeru 212.32.43.345 je javna IP adresa vašeg server računara. 80 je port koji podešen u Internet cafe programu.
3. Login stranica biće učitana. Na njoj će biti polje za Login
4. Ukucajte šifru Administratora
5. Pritisnite 'Login' dugme

Pogledajte HTML Report stranicu. Možete videti statistiku o naplaćenim stavkama kao što su: vremenski kodovi, provedeno online vreme, piće,računarska oprema, usluge i šta je trenutno nenaplaćeno na računima korisnika.

Dodavanje banera

1. Uključite Banner Slideshow opciju

2. Ukucajte punu URL adresu Web stranice koja sadrži banere
3. Podesite zadržavanje banera (u sekundama)
4. Pritisnite 'Pošalji računarima (Send to clients) ' dugme
Klijent će skinuti banere sa odrećene Web stranice i počeće da ih prikazuje. Svaki baner ima svoj URL link na Web stranici koju ste odredili. Kada korisnik klikne na neki od prikazanih banera u klijent panelu, web browser će otvoriti i prikazati željenu Web stranicu

Veoma je važno da URL link banera počinje sa http://
Pogledajte primer da vidite ispravno konfigurisanu stranicu banera.

Prikaz Web sajta na klijent login strani ?

U Internet cafe klijent programu možete zameniti logo željenom web stranicom koju želite da prikažete. Na taj način možete korisnicima pružiti besplatno pretraživanje vašeg web sajta ili koristiti tu mogućnost za redovna obaveštenja. U tom slučaju je potrebno da kreirate jednu stranicu koju bi klijenti učitali prilikom restarta računara.

Napomena: Prilikom kreiranja web stranice ili biranja postojeće, obratite pažnju na odlazeće linkove (kako korisnici nebi mogli da slobodno krstare Internetom).
1. Uključite opciju 'Web strana na zaštitnoj maski (Web page on client mask)'
2. Ukucajte punu URL adresu web strane koju želite da koristite kao početnu stranu
3. Pritisnite na 'Pošalji računarima (Send To Clients)' dugme

Batch fajlovi

Ukoliko želite da pokrenete neku aplikaciju ili batch fajlove prilikom početka ili završetka rada na klijentu, izaberite batch fajl i uslov pod kojim će biti izvršen. Batch fajl će biti prenet sa servera na klijente.

Operacije sa bazama podataka

'Broj sledećeg računa (Next Bill Number)' -Odredite broj sledećeg računa u statistici
• 'Obriši bazu računa (Delete Bill Database' - )Ovom opcijom brišete sve račune iz baze. Preporučljivo je podesiti sledeći broj računa na 0 (nula) kad se brišu računi iz baze.
• 'Obriši LOG bazu (Delete LOG Database)' - Log baza služi za skladištenje različitih akcija. S' vremenom postaje velika. Preporučljivo je periodično arhiviranje baze podata i brisanje LOG fajlova.
• 'Obriši bazu vremena (Delete Time Usage Database)' - Obrišite bazu korišćenja klijent računara iz statistike.
• 'Obriši bazu inventara (DeleteInventory Database)' - Obrišite stanje inventara iz statistike.
• 'Eksportuj podešavanja (Export Registry Settings)' - Eksportujete Server podešavanja u registry fajl.
• 'Optimizuj bazu podataka (Optimize Database)' - Ova opcija služi da popravite i optimizirate vašu bazu podataka (Arhivirajte vašu bazu podataka i zaustavite sve cafe aktivnosti pre startovanja ovog postupka).
• 'Arhiviraj baze podataka (Archive databases)' u .ZIP format. Izaberite lokaciju na vašem hard disku gde bi ste želeli da je sačuvate.

Baza podataka vremenskih kodova

• 'Pin kod sledećeg (Next Timecode PIN)' - Podesite broj sledećeg PIN koda
• 'Štampaj kodove (Print Timecodes)' - sa preostalim vremenom i trenutnim statusom
• 'Eksport kodova u Excel (Export Timecodes To Excel') - Eksport kodova u .CSV tip fajla (Comma separated values)
• 'Import kodova (Import Timecodes)' - Import kodova iz . CSV fajla (Comma separated values)
• 'Obriši bazu kodova (Delete Timecodes Database)' - Obrišite celu bazu vremenskih kodova
• 'Obriši vremenske kodove (Delete Timecodes)' pod sledećim uslovima :Istekao pre (određenog datuma), Zadnji put korišćen (određenog datuma), Preostalo vreme (manje od određenog preostalog vremena na nalogu), Neaktivan i Neprodat vremenski kod.

Baza podataka članova

• 'Obriši bazu članova (Delete Member Database)' - Ova opcija služi za brisanje cele baze podataka Članova
• 'Resestuj ukup. vreme članova (Reset Total Time To Members)' - Resetuj ukupno vreme članova na 0:00 za sve članove
• 'Štampaj članove (Print Members)' - sa njihovim imenom, e-mailom i ukupnim vremenom provedenim u vašem kafeu
• 'Eksport članova u Excel (Export Members To Excel)' -Eksport članova u .CSV tip fajla (Comma separated values)
• 'Import članova (Import Members)' - Import članova iz . CSV tip fajla (Comma separated values)
• 'Obriši članove (Delete Member Accounts)' pod sledećim uslovima: zadnji put korišćen (određenog datuma) i preostalo vreme (manje od određenog preostalog vremena na računu člana)

Podešavanje cena za koristi i plati mod

U Internet cafe programu možete podesiti pet različitih grupa cena koristeći četiri metoda podešavanja (cena po satu, cena po bloku, cena po bloku sa različitim intervalima i rapored cena po satima i danima). Različiti tipovi cena daju vam mogućnost da koristite različite metode naplaćivanja na klijent računarima (Primer: računari broj 1,2 i 3 koriste grupu cena sa metodom Cena po satu, računar broj 4 i 5 Cena po bloku itd. )

• 'Valuta (Currency)' - Unesite simbol koji predstavlja vašu valutu. Ukoliko simbol nije ispravno prikazan, proverite 'Karakter set (Character Set)' (na strani 'Jezik (Language)').

- Cena po satu (Basic Pricing)

• 'Cena po satu (Price per hour)' predstavlja cenu koju će korisnik platiti za sat vremena korišćenja vaših usluga(Office programa, Interneta ili igranja igre). Postoje tri (3) grupa cena, za svaki od tipova aplikacija poseban. Ukoliko imate iste cene za sve tipove aplikacija, potrebno je da unesete istu cenu za sve aplikacije.
• 'Minimalno (Minimum price)' određuje koliko će biti minimalna cena korišćenja usluge na računaru bez obzira na vreme provedeno za klijentom.
• 'Početak (Start price)' je iznos koji se odmah po početku rada za klijentom stavlja na račun. Ukupna cena se izračunava kao 'Početak' + 'Cena po satu'. Ukoliko ne želite da naplaćujete početak rada, ostavite '0.00' u ovom polju.
Kada završite sa podešavanjima, pritisnite na 'Upamti (Save)'

- - Cena po bloku (Block Pricing)

Cena po bloku vam daje mogućnost da podesite cene na sledeći način: $1.00 za svakih 15 min, što će biti $4.00 za sat sa minimalnom cenom od $1.50

• 'Cena po bloku (Price per block)' je cena koja će biti naplaćena za korišćenje vremenskog bloka vaših usluga (Office programa, Interneta ili igranja Igre). Postoje tri (3) grupa cena, za svaki od tipova aplikacija poseban. Ukoliko imate iste cene za sve tipove aplikacija, potrebno je da unesete istu cenu za sve aplikacije.
• 'Minimalno (Minimum price)' određuje koliko će biti minimalna cena korišćenja usluge na računaru bez obzira na vreme provedeno za klijentom.
• 'Početak (Start price)' je iznos koji se odmah po poečtku rada za klijentom stavlja na račun. Ukupna cena se izračunava kao 'Početak' + 'Cena po satu'. Ukoliko ne želite da naplaćujete početak rada, ostavite '0.00' u ovom polju.
• 'Trajanje bloka (Block Time)' - podesite vremenski interval za Blok
• 'Dozvoli do ... minuta (Allow Up To ... Minutes)' - podesite broj minuta od sledećeg bloka koje korisnik može koristiti prekovremeno bez naplate pre nego što se zaračuna kao novi blok

- Cena po bloku sa različitim intervalima (Bulk Pricing)

Ovaj metod vam daje mogućnost da podesite više blokova sa različitim vremenskim intervalima i cenama. (Primer: prvi blok od 5 minuta košta 0.50$, sledeći blok od 10 minutaće koštati 1.00$ i svaki sledeći blok od 20 minuta će koštati 1.50$)

• 'Naplati po bloku (Charge Per Block)' - Uključite ovu opciju ukoliko želite da naplaćujete po bloku ili isključite opciju ukoliko želite da naplaćujte po minuti korišćenja
• 'Test' - koristite ovu opciju da proverite vaš metod naplaćivanja
• 'Minimum' - određuje najmanji mogući iznos za naplatu

- Raspored cena po satima i danima (Sheduled Pricing)

Postoje 5 grupe cena. Svaka grupa ima različite cene u toku dana. Nepromenjena polja će koristiti osnovnu cenu po satu. Za kreiranje novog vremenskog bloka, izaberite polja levim klikom miša i potvrdite pritiskom na Space taster, ili desnim klikom. Novi vremenski blok će biti kreiran sa posebnom cenom po satu za korišćenje Internet, Games i Office grupe programa. Da bi ste obrisali vremenski blok, obeležite ga i pritisnite na Delete taster. Da bi ga pomerili, pritisnite na levu plavu vertikalnu liniju i pomerite ga na željenu lokaciju.

Pre-paid cene

Na ovoj strani se podešavaju cene za Pre-paid naloge. Ove cene se koriste za Vremenske kodove i Pre-paid Članove.

Odredite trajanje i cenu za pre-paid nalog. Pritisnite "+" da dodate novi blok ili "-" da izbrišete iz liste.

• 'Dozvoli radniku da proda ovaj vremenski blok (Allow Employee To Sell This Time Block)' - Neobeleženi vremenski blokovi mogu biti prodati samo od strane Administratora, dok vremenski blokovi obeleženi sa "" mogu biti prodati od strane bilo kog radnika. Neobeleženi vremenski blokovi su sakriveni za radnike. Možete ih koristiti za kreiranje promocionih ograničenih kartica, ili ih prodavati kao pre-paid kartice na drugim lokacijama ili aparatima.

Popust

Odredite nazive popusta i procente. Dodajte novi tip popusta pritiskom na "+" dugme ili izbrišite na "-" dugme. Pritisnite Upamti dugme kad završite sa podešavanjima.

Kreditne kartice

Ukoliko potpuno želite da automatizujete Internet Caffe program preporučujemo vam da koristite PayPal. Korisnici će biti u mogućnosti sami da kreiraju svoj nalog sa klijent računara i plate kreditnom karticom. Proces plaćanja kreditnom karticom se obavlja za nekoliko sekundi tako da će vaši korisnici odmah biti u mogućnosti da koriste svoj nalog.

Internet kafe program podržava i druge tipove procesiranja kreditnih kartica. Možete pogledati kompletnu listu.

Authorize.Net : Ukoliko posedujte API nalog, koristite API Login ID kao korisničko ime i Transaction Key kao šifru.

Website Payments Pro je totalno automatizovan sa Internet cafe programom tako da korisnik neće biti primoran da poseti PayPal web stranice. Proces plaćanja karticom je veoma brz. Jedino što je potrebno da posedujete PayPal nalog sa Payments Pro podrškom za koji plaćate predplatu na mesečnom nivou.

Potebno je da obezbedite odgovarajući PayPay nalog (API korisničko ime, API šifru i sertiifikat fajl). Kako bi dobili odgovarajući sertifikat fajl pratite sledeće korake:
1. Login to merchant account
2. Izaberite Profile
3. Pod Account Information, izaberite API Access
4. Pritisnite Request API Credentials dugme
5. Izaberite API SSL client-side certificate
6. Obelezite opciju I agree to the API Certificate Terms of Use, pritisnite Submit dugme
7. Dobićete API korisničko ime i šifru. Ukucajte API korisničko ime i šifru u Internet cafe server
8. Na istoj strani pritisnite Download Certificate dugme
9. Snimite sertifikat u isti folder gde je instaliran Internet cafe program.U Internet cafe programu podesite putanju gde se nalazi sertifikat fajl na računaru

Kako bi bili sigurni da ste dobili ispravan sertifikat, otvorite fajl u notepad. Sertifikat fajl bi trebao da počinje sa:

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----


U nastavku sledi priimer takvog fajla:

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIICXQIBAAKBgQDUzQ2GZNhURQrwfM2ccGyXeX7qVondfQE93yN/V3PHs8gxROzK
yUS95WcatQew9of+pPj1QSS9CRJ7xAxn5p/QI9z2kWG8dqraXtZvMwkxlfNb5NYJ
w0jDoQbPLXf1ecowgZqgYPa3rAd7mGgpcywjL5l5Ocnvz6o2cJsvyVuPRQIDAQAB
AoGBAMYTX8V61MoLwhT7dj9pfgq4smPZzVX251L6AoajlkeKlosVxvsywOOpRoFb
hB86OnfSg1F2I4Y5jZTadVm5F4LpFllPJ03vz64vA1HUq1LskE6ucSHwedu1S3vo
5OD93rw9a4LiCOuZ1MtdWxTtGTFIHqhJaIUppn9Tt93Va0pBAkEA85ks76vKIK3z
s4vPqEs1GilGbfvtz1nszHls0MEqKvIjV22gwA871JoQooQG62YtrluCGjbWAC6o
uiKFDhYS+QJBAN+ifpUCYO2PzFysvoNGmFynajLTfmgHMgRntexGnrZB3zyXZ+YU
4CL/cg1W/F2qDNUU53yRSRamVFYP+xc45a0CQFIwfFjhPXGJP5B0u7uspF4PTxQM
zFAJpzvWPECy6+dRi1sUQgiLG0TANpyerzb9YqxRc7QkjE/Dbmpe+0WlbQECQCML
dcaoDsRrilzjfR9ZSrsKSSwZ1G884WurTOjv0CNDg1Yda9y0XMNfQGIyxW1wHn6t
vfDZW5i/C+xIqNJkyikCQQCyRPWwhrL75c1Chkr5GUMy3HURC+VDG9SlM9kavX8p
VyAgIO2MBvZpSEjyxmo0cyKZ66J0wS4T2ukhmn+GbXwU
-----END RSA PRIVATE KEY-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAfKgAwIBAgICT04wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgZ8xCzAJBgNVBAYTAlVT
MRMwEQYDVQQIEwpDYWxpZm9ybmlhMREwDwYDVQQHEwhTYW4gSm9zZTEVMBMGA1UE
ChMMUGF5UGFsLCBJbmMuMRYwFAYDVQQLFA1zYW5kYm94X2NlcnRzMRswGQYDVQQD
FBJzYW5kYm94X2NhbWVyY2hhcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5j
b20wHhcNMDYwNjA0MDkwMzM2WhcNMTYwNjAxMDkwMzM2WjBlMSIwIAYDVQQDFBl2
bGFkYW5fYXBpMS5hbnRhbWVkaWEuY29tMRIwEAYDVQQKEwlBbnRhbWVkaWExETAP
BgNVBAcTCEJlbGdyYWRlMQswCQYDVQQIEwJBSzELMAkGA1UEBhMCVVMwgZ8wDQYJ
KoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBANTNDYZk2FRFCvB8zZxwbJd5fupWid19AT3f
I39Xc8ezyDFE7MrJRL3lZxq1B7D2h/6k+PVBJL0JEnvEDGfmn9Aj3PaRYbx2qtpe
1m8zCTGV81vk1gnDSMOhBs8td/V5yjCBmqBg9resB3uYaClzLCMvmXk5ye/PqjZw
my/JW49FAgMBAAGjDTALMAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAW16b
Sanio2VDdNLlRfu3oXGLU8mZ7kYA8AAPsNmvYdXWEkBmDKCCnnVCLxZzQFyONHR1
WVF78KvBmqYwRu5sYVOyer+0/ytHMLGCJTLBIxKH0hdgCcTkThjwy1UvGGIJ7ZFE
DJ0ApKu9IfkKQvkZXOLY130cFRW4i1eEvLzmMq8=
-----END CERTIFICATE--- --

NAPOMENA: Website Payments Pro može koristiti korisnici samo sa US područja

POS podešavanja

• 'Broj vidljivih strana u POS (Number Of Visible POS Pages)' - Podesite broj vidljivih strana na POS panelu
• 'Zaokruži račun (Round Bill)' - Ovde možete da odredite dali želite da zaokružite račun na manje, na više, normalno ili da isključite opciju zaokruživnja računa.
• 'Omogući pristup radnicima kontroli zaliha (Enable Access To Stock Control For Employees)' - Radnici imaju pristup kontroli zaliha
• 'Zatvori POS po naplati računa (Close Point Of Sale After Bill Charging)' - POS strana će biti automatski zatvorena po naplati računa
• 'Automatski otvori POS po završetku rada na klijentu (Automatically Show Point Of Sale After Customer Logoff)' - POS račun će biti automatski prikazan po završetku rada na računaru
• 'Radnik može da obriše stavke sa računa korisnika (Employee Can Delete Items From Customer Bill)' - Isključite ovu opciju ukoliko želite da onemogućite radnike da brišu artikle sa računa korisnika
• 'Radnik ne može da obriše vreme sa računa korisnika (Employee can't delete time from customers bill and uncharged items)' - Zabranite radniku brisanje iskorišćenog vremena sa računa korisnika
• 'Dodaj POS stavku duplim klikom (Add POS item to bill with double click) - Omogućite dodavanje POS stvaki na račun korisnika koristeći dupli klik mišem

Kako dodati novi artikl

1. Nađite Piće, Usluge ili Hardware stranu u POS
2. Desni klik na artikl, u novom meniju izaberite 'Edit'
3. Otkucajte naziv artikla (ili usluge)
4. Da promenite sliku artikla pritisnite na Change Picture i postavite željenu sliku u *.bmp formatu
5. Unesite cenu po jedinici
6. Podesite Taksu
7. Podesite broj artikla na lageru (count on stock)
8. Ukoliko želite da budete obavešteni kad padne ispod određenog broja artikla, unesite broj u polju (warn you if drop below).
9. Pritisnite na 'Save' dugme

Napomena: Unesite 0 za opciju (warn you if drop below) kako bi izbegli poruke upozorenja

Za brzo podešavanje Point Of Sale artikla koristite 'Artikli (Item Setup)' stranu

Izgled odštampanog računa

Podešavanja vam omogućavaju da podesite kako će račun izgledati prilikom štampanja. Naplata i korišćeno vreme će automatsk itidodanoprilikom štampanja korisnikovog računa. Podesite Naziv računa, Zaglavlje računa i Tekst na dnu računa.

• 'Izaberi štampač računa (Choose Receipt Printer)' - Izaberite štampač koji želite da koristite za štampanje računa
• 'Račune štampaj na malom štampaču (35 karaktera) (Print Receipt On Small Printer)' - Korisna opcija ukoliko POS štampače. Ova opcija šalje ASCII karaktere štampaču.
Savet: da bi imali duži račun, dodajte nekoliko praznih linija u tekstu na dnu računa
• 'Prikaži logo na računu (Show Logo On Receipt)' - Odredite da li želite da prikažete Vaš ogo na odštampanom računu
• 'Izaberi logo (Choose Logo)' - Postavite logo. Logo mora biti u *.BMP formatu
• 'Prikaži datum i vreme (Show Date And Time)' - Koristite ovu opciju ukoliko želite da na odštampanom računu stoji vreme i datum

Kasa

'Otvori kasu posle naplate u POS (Open Cash Drawer After POS Charge)' - Čekirajte ovu opciju ukoliko želite da se kasa automatski otvori prilikom naplate
• 'Koristi paralelni LPT port umesto serijskog COM porta (Use Printer LPT Port Instead Of Serial COM Port)' - Ova opcija radi samo sa W9x
• 'COM Port' - Podesite COM port gde je povezana kasa
• 'CHR' - Podesite CHR decimalne vrednosti koje će biti korišćene za otvaranje kase (Na ovoj strani možete naći decimalne vrednosti za neke od modela. Proverite, možda imate neki od ponuđenih modela)

Podešavanje jezika

Jezički editor je integrisan u samom Internet cafe programu. Možete izvršiti modifikaciju celokupnog teksta veoma lako:

1. Idite na Podešavanja -> Jezik stranu
2. Izaberite rečenicu (reč) sa liste i ona će se prikazati dole u polju za editovanje
3. Ukucajte prevod u polju za editovanje
4. Pritisnite taster ENTER i nova rečenica biće upisana u memoriju
5. Ponovite korake 2-4 za sve rečenice koje želite prevesti
6. Kada završite, pritisnite 'Sačuvaj jezik kao' dugme
7. Ukucajte novo ime prevod fajla i pritisnite 'Save' dugme

Na dalje cafe server će startovati sa vašim prevodom. Možete iskopirati fajl na klijent računarima i podesiti prevod koji želite.
Fajl se nalazi u server folderu: c:\program files\cafe\language
Ako želite da snimite preko već postojećeg jezičkog fajla, pritisnite'Sačuvaj jezik' dugme. Za traženje fraza koristite 'Nađi reč' polje ili ukucajte broj linije u '#' polju.
Već postojeći jezici koje program sadrži su: srpski, makedonski, hrvatski, engleski, italijanski, nemački, španski, francuski, ruski, albanski, arapski, mađarski, švedski, poljski...
Ugrađena je i podrška za različite karakter setove: Western, Baltic, Cyrilic (Russian, Macedonian, Serbian), Chinese, Greek, Arabic, Korean, Thai...

Zaštita klijent računara

Internet cafe paket sadrži veoma dobru zaštitu klijent racunara.

Pristup Ctrl+Alt+Del tastera, desktop ikona, start dugme i windows taskbar je onemogucen. Pored toga možete ograniciti pristup lokalnim drajvovima, Control Panel-u, štampačima i bilo kom prozoru koji odredite.

• 'Startuj kao Shell (Run As Shell)' - Ova opcija vam omogućava pokretanje samo Internet cafe klijent programa bez ostalih programa, desktop ikona, start menija ...
• 'Reset klijenata posle korišćenja nakon (min) (Reset Client After Session End (In Minutes))' - Koristite ovu opciju ukoliko želite uvek "sveže" računare za vaše korisnike. Računar će automatski biti restartovan nakon završetka rada korisnika na klijent računaru
• 'Boot Tasteri (Boot Keys)' - Ovom opcijom omogućujete/onemogućujete korišćenje (F8,F5,F4) tastera
• 'Prikaži Control Panel i Printers (Show Control Panel And Printers)' - Isključite ovu opciju kako bi sakrili control panel i printere na klijent računarima (zahteva restart klijent računara)
• 'Sakrij mrežu (Hide Network Neighborhood)' - Ostali računari u mreži biće sakriveni od korisnika
• 'Obriši folder recent Docs prilikom restarta (Empty Recent Docs folder On Reboot)' - Uključite opciju ukoliko želite da ispraznite Docs folder prilikom svakog restarta
• 'Sakrij drajvove u My Computer (Hide Drives In My Computers)' - Ovom opcijom možete sakriti particije hard diska od korisnika
• 'Onemogući korišćenje Registry tools-a (Disable Registry Tools)' - Onemogućavate pristup registry alatima
• 'Disable Run Command' - Sakrijte 'Run' komandu iz start menija
• 'Onemogući Find komandu (Disable Find Command)' - Sakrijte 'Search' komandu iz start menija
• 'Onemogući izmene u Start meniju (Disable Changes To Start Menu)' - Onemogućite promene u start meniju na vašim klijent računarima
• 'Sakrivanje drajvova (Hide Local Drives On Clients)' - Odredite particije hard diska koje želite da sakrijete na klijent računarima

Kada završite sa podešavanjima, pritisnite na 'Pošalji računarima (Send To Clients)' dugme. Veoma je važno da povežete sve klijent računare na server kako bi primili nova podešavanja sa servera.

Blokirani programi

Polje (1) ogranicava pristup posebnim operacijama u aplikacijama. 'Open,Save,Properties' automatski su zatvoreni. Ovo znaci da su samo pojedine opcije zatvorene i da je aplikacija još uvek aktivna.
Polje (2) se koristi za ogranicavanje cele aplikacije. U ovom prozoru ukucajte naslov programa koji želite automatski da iskljucite. Aplikacije 'MS-DOS,Registry' su unapred onemogucene.

Bitno:
1. Obratite pažnju na velika i mala slova kada pišete naslove.
2. Naslove odvajajte zarezom (,)..
3. 'Naslov' je tekst u plavoj liniji lociran u gornjem delu prozora (Application Title bar)

Internet Explorer zaštita

• 'Blokiraj pristup disku iz Int. Explorera (Disable Disk Browse Ability With Int.Explorer)' - Zabranite pristupi lokalnim particijama, folderima ili fajlovima kao: file:// , c:\ , d:\ iz Internet Explorer-a
• 'Onemogući promenu alata (Disable Toolbar Changing)' - Ovom opcijom onemogućavate promenu alata u Int.Exploreru
• 'Onemogući meni Internet opcije (Disable Internet Options Menu)' - Ovom opcijom zabranjujete pristup meniju sa Internet Opcijama
• 'Onemogući meni Otvori faj (Disable Open file Menu)' - Zabranite korišćenje 'Otvori (Open)' fajl menija u Internet Explorer-u
• 'Onemogući Fajl/Sačuvaj Kao meni (Disable File/Save As Menu)' - Onemogućite 'Sačuvaj kao (Save As)' meni Internet Exploreru
• 'Onemogući Sačuvaj kao meni prilikom downloada (Disable Save As Dialog When Downloading File)' - Onemogućite korišćenje 'Sačuvaj kao (Save As)' menija prilikom downloada fajlova sa interneta
• 'Onemogući meni Fajl/Novi (Disable File/New Menu)' - Onemogućite pristup meniju 'Nađi/Novi(File/New)'
• 'Onemogući meni pretraživač konteksta (Disable Browser Context Menu)' - Desni klik mišem na Internet Explorer strani neće raditi
• 'Isprazni Temporary Internet Files po završetku (Empty Temporary Internet Files On Exit)' - Uklljučite ovu opciju da bi ste obrisali Temporary fajlove po izlasku iz Internet Explorer-a
• 'Izbriši istoriju unetih adresa prilikom završetka rada (Clear Typed Address History On Every Session End)' - Uključite opciju kako bi Internet Explorer automatski brisao listu posećenh web lokacija po izlasku iz programa
• 'Onemogući Pronađi fajl i F3 (Disable Find Files And F3 Key)' - Služi da onemogući 'Nađi (Find)' fajl opciju i F3 taster u Internet Exploreru

Ostale opcije

Internet cafe program takođe prati rad CD uredaja. Svaki Tray-In i Tray-Out je upisan u Log akcija bazu.

Ukoliko imate pitanje na koje niste dobili odgovoru uputstvima, slobodno nas kontaktirajte!

Preuzmite najnoviju verziju naših programa sa download strane.

© 2001-2014 Antamedia