Antamedia HotSpot uputstvo
 

Šta je Antamedia HotSpot program ?

Antamedia HotSpot je Windows PC gateway program koji omogućava kontrolu i naplatu pristupa internetu koristeći captive portal tehnologiju. HotSpot program je pogodan za sve svrhe gde je korisnicima potrebno omogućiti brz i jednostavan pristup Internetu bez instalacije dodatnog programa. Za konektovanje na mrežu (koristeći bežične mrežne karte ili UTP kabl), korisnik će morati da unese ime i šifru svog korisničkog naloga kako bi imao pristup Internetu. Po uspešnom logovanju, korisnik će videti preostalo vreme i preostali internet protok na nalogu.
Podesite Interent Connection Sharing na vašem HotSpot računaru. Ovo je osnovni metod deljenja konekcija koji je u sastavu Windows-a. Za ovu svrhu je moguće koristiti i dodatni program ili opremu.

Ukoliko vam je potrebna pomoć sa podešavanjem mreže, molimo vas da pogledate neke od primera igleda mreže.

Glavni kontrolni panel


• 'Computers' - Prikaz konektovanih računara i njihov trenutni status
• 'Accounts' - Podešavanja i kreiranje korisničkih naloga
• 'Statistics' - Prikaz zarade i LOG akcije za određeni vremenski period
• 'Setup' - Administratorska podešavanja u HotSpot programu
• 'Logoff' - Promena radnika ili zaključavanje HotSpot pograma

Podešavanje mreže

Računar na kome je instaliran HotSpot program mora biti povezan na internet i imati podeljenu internet konekciju (Internet Connection Sharing) kako bi omogućio pristup internetu klijent računarima. U HotSpot programu potrebno je podesiti mrežnu kartu koju koristite za vezu sa klijent računarima.

• 'Network Interface' - Izaberite mrežnu kartu koju koristite za vezu sa klijent računarima
• 'Auto start HotSpot for selected interface' - Automatski aktivirajte HotSpot po startovanju programa
• 'IP address' - Podesite IP adresu mrežne karte
• 'Maximum users' - Podesite koliko se klijent računara može povezati u isto vreme preko vašeg HotSpot računara
• 'Inactivity logout' - Automatski prekid veze sa klijent računarom ukoliko korisnik ne ostvaruje protok određeni vremenski period
• 'Start' - Aktivirajte HotSpot program
• 'Stop' - Zaustavite kontrolu HotSpot programa
• 'Save' - Upamtite podešavanja

Korisnički nalog

Kreiranjem korisničkih naloga omogućavate vašim korisnicima pristup internetu preko HotSpot računara. Svaki korisnički nalog određen je brojem sati i internet protokom. Korisnicima dajete jedinstveno korisničko ime i šifru koje koriste pri logovanju. Kada korisnik želi da prekine rad dovoljno je da ukuca "LOGOUT" kao adresu u web pretraživaču (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera ... ). Korisnik može korisiti svoj nalog dokle god ima preostalog vremena.

Kako kreirati nalog ?

1. Podesite koliko korisničkih naloga želite da kreirate u polju 'Number Of Accounts'
2. Izaberite tip korisničkog naloga
3. Izmenite dozvoljeni internet protok (Bandwidth Quota). Internet protok je određen tipom korisničkog naloga
4. Izmenite brzinu prenosa podataka sa interneta (Bandwidth Limit). Brzina prenosa podataka je određena tipom korisničkog naloga
5. Odredite vremenski period važenja korisničkog naloga od prvog korišćenja u polju "Expire In ... Days"
6. Izaberite da li želite da prodate korisnički nalog kasnije "Sell Later" ili odmah "Sell Now"
7. 'Enable Unlimited Access Time' - Ovom opcijiom možete dozvoliti pristup korisniku na neograniženi vremenski period
8. 'Enable Unlimited Bandwidth' - Omogućite korisniku neograničen količinu podataka koju može da preuzme sa interneta
9. 'Print 3x7 Accounts On Paper' - Ukjučite ovu opciju ukoliko želite da odštampate naloge
10. 'Generate code' - Generišite korisničke naloge
11. 'Save' - Sačuvajte generisane korisničke naloge u bazu podataka

Informacije o korisničkom nalogu

• 'Username' - Korisničko ime
• 'Password' - Korisnička šifra.Ukoliko želite da vidite šifru odčekirajte Hide.
• 'Bandwidth Quota' - Dozvoljena količina podataka koju korisnik može da preuzme sa interneta
• 'Bandwidth Limit' - Dozvoljena brzina prenosa podataka sa interneta
• 'IP' - IP addresa korisnikovog računara
• 'MAC' - MAC addresa korisnikovog računara
• 'Sell this account' - Prodajte korisnički nalog koji nije prodat pri generisanju naloga
• 'Add Plan' - Dodajte još vremena i povećajte limit internet protoka
• 'Print receipt' - Odštampajte račun
• 'Stop' - Zaustavite korisniku pristup internetu
• 'Save' - Sačuvajte promene na korisničkom nalogu

Podešavanja naloga

• 'Expiration date' - Promenite vremenski period važenja korsničkog naloga
• 'Set new time' - Promenite preostalo vreme korisničkom nalogu
• 'Enable Unlimited Access Time' - Ovom opcijom možete dozvoliti pristup korisniku na neograničeni vremenski period
• 'Enable Unlimited Bandwidth' - Omogućite korisniku neograničen internet protok
• 'Only Allow Access' - Odredite vremenski period kada korsnik može koristiti svoj nalog
• 'Inactivity timeout' - Automatski prekid veze sa klijent računarom ukoliko korisnik ne ostvaruje protok određeni vremenski period
• 'Delete account' - Obrišite korisnički nalog iz baze podataka
• 'Show all' - Prikaži listu svih korisničkih naloga
• 'Save' - Sačuvajte promene na korisničkom nalogu

Logovanje korisničkim nalogom

Kad u vašem pretraživaču unesete URL web strane koju želite da posetite videćete Antamedia HotSpot login stranu na kojoj je potrebno da unesete vaše korisničko ime i šifru. Unesite vaše korisničko ime i šifru i pritisnite na Login dugme da bi ste se ulogovali. Da bi ste se prekinuli vezu sa internetom potrebno je da odkucate Logout u pretraživaču i pritisnete Enter

Podešavanje tipa i cena korisničkih naloga

• 'Add' - Dodavanje novi tip korisničkog naloga u listu
• 'Remove' - Obrišite tip korisničkog naloga sa liste
• 'Currency' - Podesite simbol vaše valute
• 'Save' - Sačuvajte listu tipa i cena korisničkih naloga

Primeri:

- korisnički nalog sa cenom od 10$, 5 sati pristupa, limitiranim protokom kroz mrežu ograničenim na 1GB i važenjem od 7 dana

- korisnički nalog sa cenom od 8$, neograničenim vremenom pristupa, limitiranim protokom kroz mrežu ograničenim na 2GB i važenjem od 20 dana

 

- korisnički nalog sa cenom od 12$, 10 sati pristupa, neograničenim protokom kroz mrežu i važenjem od 3 dana

- korisnički nalog sa cenom od 50$, neograničenim vremenom pristupa, neograničenim protokom kroz mrežu i važenjem od 30 dana

Podešavanje poreza

Odredite porez koji će biti uračunat u cenu korisničkih naloga

• 'Tax on Tax' - Ukoliko je potrebno da imate porez na porez koristite neku od ponuđenih opcija.
• 'Save' - Upamti podešavanja poreza

Podešavanje izgleda računa

HotSpot program vam omogućava da modifikujete izgled računa koji će biti odšampan. Naplaćeni iznos i vreme će biti automatski prikazani na računu. Na vama je da unesete naziv, zaglavlje i tekst na dnu računa.

• 'Choose Receipt Printer' - Izaberite štampač koji želite da koristite za štampanje računa
• 'POS printer compatibility mode' - Koristite ovu opciju ukoliko imate POS štampač
• 'Show Logo On Receipt' - Odredite da li želite da prikažete logo na računu
• 'Choose Logo' - Promenite logo. Logo mora biti u *.BMP formatu
• 'Show Date And Time' - Koristite ovu opciju ukoliko želite da prikažete datum i vreme na računu
• 'Save' - Upamti podešavanja izgleda računa

Kreditne kartice

Ukoliko potpuno želite da automatizujete HotSpot program preporučujemo vam da koristite PayPal. Korisnici će biti u mogućnosti sami da kreiraju svoj nalog sa klijent računara i plate kreditnom karticom. Proces plaćanja kreditnom karticom se obavlja za nekoliko sekundi tako da će vaši korisnici odmah biti u mogućnosti da koriste svoj nalog.

Antamedia HotSpot program podržava i druge tipove procesiranja kreditnih kartica. Možete pogledati kompletnu listu.

Authorize.Net : Ukoliko posedujte API nalog, koristite API Login ID kao korisničko ime i Transaction Key kao šifru.

PayPal: Postoje dva tipa PayPal naloga:
1. Website Payments Pro - koji može koristiti korisnici samo sa US područja
2. Express Checkout - koji može koristiti korisnici iz ostalih zemalja. Kompletnu listu zemalja koju PayPal express checkout podržava možete pronaći na www.paypal.com web stranicama.

Website Payments Pro je totalno automatizovan sa HotSpot programom tako da korisnik neće biti primoran da poseti PayPal web stranice. Proces plaćanja karticom je veoma brz. Jedino što je potrebno da posedujete PayPal nalog sa Payments Pro podrškom za koji plaćate predplatu na mesečnom nivou.

Express Checkout plaćanje se obavlja preko HotSpot stranica a proces se završava na PayPal web stranicama. Korisnik može platiti sa svog PayPal naloga ukoliko ga poseduje ili kreditnom karticom ukoliko ne poseduje PayPal nalog.

Za ovakav tip plaćanja potrebno je da na Vašem server računaru posedujete javnu IP adresu kako bi mogli da dobijete potvrdu o PayPal naplatama. Kada server dobije potvrdu o naplaćenom računu, HotSpot program aktivira nalog korisniku za korišćenje. Izgled Express Checkout računa možete podesiti u HotSpot programu - setup - pages - customize strani ili direktno mozete izmeniti ReceiptCheckout.htm fajl koji se nalazi na serveru c:/Antamedia/HotSpot/Pages folderu.

Sledeće web strane dodajte u web sajt listu :
api.paypal.com
paypal.com
www.paypal.com
www.paypalobjects.com
paypalssl.doubleclick.net
and HotSpot public IP are listed there.

U oba slučaja, Website Payments Pro ili Express Checkout, potebno je da obezbedite odgovarajući PayPay nalog (API korisničko ime, API šifru i sertiifikat fajl). Kako bi dobili odgovarajući sertifikat fajl pratite sledeće korake:
1. Login to merchant account
2. Izaberite Profile
3. Pod Account Information, izaberite API Access
4. Pritisnite Request API Credentials dugme
5. Izaberite API SSL client-side certificate
6. Obelezite opciju I agree to the API Certificate Terms of Use, pritisnite Submit dugme
7. Dobićete API korisničko ime i šifru. Ukucajte API korisničko ime i šifru u HotSpot program
8. Na istoj strani pritisnite Download Certificate dugme
9. Snimite sertifikat u isti folder gde je instaliran HotSpot program.U HotSpot programu podesite putanju gde se nalazi sertifikat fajl na računaru

Kako bi bili sigurni da ste dobili ispravan sertifikat, otvorite fajl u notepad. Sertifikat fajl bi trebao da počinje sa:
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

Ostatak fajla bi trebao da bude kao:

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIICXQIBAAKBgQDUzQ2GZNhURQrwfM2ccGyXeX7qVondfQE93yN/V3PHs8gxROzK
yUS95WcatQew9of+pPj1QSS9CRJ7xAxn5p/QI9z2kWG8dqraXtZvMwkxlfNb5NYJ
w0jDoQbPLXf1ecowgZqgYPa3rAd7mGgpcywjL5l5Ocnvz6o2cJsvyVuPRQIDAQAB
AoGBAMYTX8V61MoLwhT7dj9pfgq4smPZzVX251L6AoajlkeKlosVxvsywOOpRoFb
hB86OnfSg1F2I4Y5jZTadVm5F4LpFllPJ03vz64vA1HUq1LskE6ucSHwedu1S3vo
5OD93rw9a4LiCOuZ1MtdWxTtGTFIHqhJaIUppn9Tt93Va0pBAkEA85ks76vKIK3z
s4vPqEs1GilGbfvtz1nszHls0MEqKvIjV22gwA871JoQooQG62YtrluCGjbWAC6o
uiKFDhYS+QJBAN+ifpUCYO2PzFysvoNGmFynajLTfmgHMgRntexGnrZB3zyXZ+YU
4CL/cg1W/F2qDNUU53yRSRamVFYP+xc45a0CQFIwfFjhPXGJP5B0u7uspF4PTxQM
zFAJpzvWPECy6+dRi1sUQgiLG0TANpyerzb9YqxRc7QkjE/Dbmpe+0WlbQECQCML
dcaoDsRrilzjfR9ZSrsKSSwZ1G884WurTOjv0CNDg1Yda9y0XMNfQGIyxW1wHn6t
vfDZW5i/C+xIqNJkyikCQQCyRPWwhrL75c1Chkr5GUMy3HURC+VDG9SlM9kavX8p
VyAgIO2MBvZpSEjyxmo0cyKZ66J0wS4T2ukhmn+GbXwU
-----END RSA PRIVATE KEY-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAfKgAwIBAgICT04wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgZ8xCzAJBgNVBAYTAlVT
MRMwEQYDVQQIEwpDYWxpZm9ybmlhMREwDwYDVQQHEwhTYW4gSm9zZTEVMBMGA1UE
ChMMUGF5UGFsLCBJbmMuMRYwFAYDVQQLFA1zYW5kYm94X2NlcnRzMRswGQYDVQQD
FBJzYW5kYm94X2NhbWVyY2hhcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5j
b20wHhcNMDYwNjA0MDkwMzM2WhcNMTYwNjAxMDkwMzM2WjBlMSIwIAYDVQQDFBl2
bGFkYW5fYXBpMS5hbnRhbWVkaWEuY29tMRIwEAYDVQQKEwlBbnRhbWVkaWExETAP
BgNVBAcTCEJlbGdyYWRlMQswCQYDVQQIEwJBSzELMAkGA1UEBhMCVVMwgZ8wDQYJ
KoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBANTNDYZk2FRFCvB8zZxwbJd5fupWid19AT3f
I39Xc8ezyDFE7MrJRL3lZxq1B7D2h/6k+PVBJL0JEnvEDGfmn9Aj3PaRYbx2qtpe
1m8zCTGV81vk1gnDSMOhBs8td/V5yjCBmqBg9resB3uYaClzLCMvmXk5ye/PqjZw
my/JW49FAgMBAAGjDTALMAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAW16b
Sanio2VDdNLlRfu3oXGLU8mZ7kYA8AAPsNmvYdXWEkBmDKCCnnVCLxZzQFyONHR1
WVF78KvBmqYwRu5sYVOyer+0/ytHMLGCJTLBIxKH0hdgCcTkThjwy1UvGGIJ7ZFE
DJ0ApKu9IfkKQvkZXOLY130cFRW4i1eEvLzmMq8=
-----END CERTIFICATE--- --

SSL sertifikat se koristi da kodira komunikaciju izmedju HotSpot programa na server računaru i web browser-a na korisnikovom računaru

Operacije sa bazom podataka

• 'Next Bill Number' - Odredite broj sledećeg računa u statistici
• 'Delete Bill Database' - Obrišite bazu sa svim računima
• 'Delete LOG Database' - Log baza služi za arhiviranje različitih akcija. Vremenom log baza postaje prevelika pa je preporučljivo da povremeno napravite backup baze podataka i obrišete LOG bazu pritiskom na ovo dugme
• 'Export Registry Settings' - Koristite ovu opciju za eksportovanje podešavanja Antamedia HotSpot programa u registry fajl
• 'Archive databases' - Arhiviraj bazu podataka u . ZIP format. Izaberite lokaciju na kojoj želite da je snimite

Baza podataka korisničkih naloga

• 'Print accounts' - Štampaj korisničke naloge sa preostalim vremenom i trenutnim statusom
• 'Export accounts' - Eksportuj korisničke naloge u CSV fajl(Comma separated values fajl, Microsoft Excel kompatibilan)
• 'Import accounts' - Importuj korisničke naloge iz CSV fajla
• 'Delete all accounts' - Obriši sve korisničke naloge iz baze podataka
• 'Delete accounts' - Obriši korisničke naloge pod sledećim uslovom: Exp Before (istekli pre određenog datuma), Last Used Before (zadnji put korišćni pre odre&đenog datuma), Time Left Less Than (preostalo vreme na korisničkom računu manje od određenog iznosa), Inactive (neaktivan) i Unsold (neprodat) nalog

Statistika

Statistika vam obezbeđuje kontrolu naplaćivanja i prihoda.

• 'Calculate' - Prikazuje i izračunava račune za određeni vremenski period
• 'Export' - Eksportuje podatke u *.csv, *.txt, *.html ili *.pdf format
• 'Print' - Štampaj report

Baza podataka LOG akcija

Sve akcije radnika su zabeležene tako da možete naknadno da ih analizirate. Svaki početak rada korisnika, početak i kraj smene radnika i naplate su zabeležene u bazi LOG fajlova. Naravno, postoji i filter koji će vam omogućiti precizniju pretragu. Možete filtrirati LOG bazu po datumu, akciji , IP ili MAC adresi i korisničkom imenu.

• 'Show' - Prikaži bazu LOG akcija
• 'Export' - Eksportuj bazu LOG akcija u *.csv, *.txt, *.html ili *.pdf format
• 'Print' - Štampaj bazu LOG akcija

Šifre

Postoje dva tipa naloga za pristup HotSpot programu. Administrator koji ima pristup opcijama za podešavanje HotSpot programa i nalozi za radnike sa ograničenim pravima koji nemaju pristup podešavnjima HotSpot programa.

Kako kreirati nalog za radnike:
1. Unesite ime i šifru za vašeg radnika
2. Pritisnite Add dugme kako bi dodali novog radnika na listu
4. Pritisnite Save dugme
Koristite Remove dugme da uklonite sa liste izabrani nalog

Podešavanje administratorske šifre:
1. Unesite šifru
2. Pritisnite 'Save' dugme

Filtriranje IP adresa i portova

Ovom opcijom možete blokirali određene IP adrese i portove.

• 'Add' - Dodajte IP adresu i port na blok listu
• 'Remove' - Uklonite izabranu IP adresu ili Port sa blok liste
• 'Save' - Upamti blok listu

URL filtriranje

Antamedia HotSpot program ima mogućnost da prati i blokira neželjene web sajtove. Sajtovi sa određenim ključnim rečima u nazivu (url) biće automatski blokirani. Na ovaj način možete sprečiti pristup porno, warez itd... web sajtovima. Svaka posećena ili blokirana URL adresa je zabeležena u text (*.txt) fajlu, tako da je moguće kasnije analizirati koje web sajtove posećuju vaši korisnici.

Primer: HotSpot program već unapred ima unete ključne reči: sex, erotic, nude i porn. Svaki web sajt koji sadrži jednu od ključnih reči biće automatski blokiran: www.eroticsite.com, www.sexsite.com itd...

DHCP server

DHCP server opcijom možete dodeliti IP adrese klijent računarima ukoliko vaš access point name mogućnost dodeljivanja IP adresa. U HotSpot programu podesite Subnet Mask i DNS adrese. Fixed MAC-IP opcijom možete dodeljivati uvek istu IP adresu istim računarima. Unesite MAC adrese klijent računara i IP adrese koje će im uvek biti dodeljene

Excluded IPs opcijom možete zabraniti dodeljivanje određenih IP adresa klijent računarima. Na primer možete zabraniti dodeljivanje 192.168.0.2 - 192.168.0.10 IP opsega koji će biti rezervisan za vaše klijent računare

Povezivanje više HotSpot računara

Remote login opcijom možete umrežiti više HotSpot računara i podeliti bazu kreiranih korisničkih naloga. Centralni Database server radi sigurnosnih razloga trebao bi se nalaziti van lokalne mreže koju kontrolišete. Napravite folder c:\Antamedia\HotSpot i raspakujte database folder u njemu. Database server sadrži fajlove DBAdmin i DBSrvr.

Uključite remote database login opciju
Unesite IP adresu database servera
Odredite kompresiju baze podataka. Kompresija zavisi od brzine vaše internet konekcije. U slučaju da imate sporiju internet konekciju, podesite veću kompresiju.
Unesite korisničko ime u šifru vašeg database servera: user: hotspot, pass: admin
Upamtite podešavanja

Database server dozvoljava do 5 HotSpot server računara.

SMTP roaming

Neki internet provajderi (ISP) ne dozvoljavaju slanje e-mail poruka sa naloga kreiranih kod drugih internet provajda. To bi mogao biti problem ukoliko korisnici nemaju e-mail nalog kreiran kod vašeg internet provajdera . U tom slučaju e-mail poruke neće biti moguće poslati iz Vašeg kafea. SMTP roaming opcija služi da prati korišćene portove za slanje e-mail poruka (port 25) i poslaće sve e-mail poruke koristeći Vaš SMTP server.

Promena izgleda strana

Antamedia HotSpot program vam daje mogućnost da izmenite izgled strana tako da odgovaraju vašim potrebama. Login, Logout, Welcome, Max users, Restricted, Infobox, Infobox Logout, Info i Help strana su u HTML formatu.

Različite login strane

Ova opcija vam daje mogućnost da koristite različite login strane za različite korisnike i njihove računare. Primer: Ukoliko se Vaš korisnik uloguje na HotSpot sa IP adrese 192.168.0.11, u njegovom web pretraživaču će biti učitana customlogin.htm strana. Ukoliko se korisnik uloguje na HotSpot sa IP adrese 192.168.0.12, web pretraživaču će biti učitana customlogin2.htm strana

• 'Add' - Dodaj IP ili MAC adresu i login stranu na listu
• 'Remove' - Ukloni odabranu IP adresu sa liste
• 'Choose' - Izaberi login stranu sa hard diska

Kako postaviti logo

Promenite logo prikazan na stranama HotSpot programa. Sve što je potrebno je da izaberete lokaciju na kojoj se nalazi Vaš logo i zamenite postojeći sa lokacije c:\Program Files\HotSpot\www\HotSpot.jpg.

MAC lista

Antamedia HotSpot program Vam daje mogućnost da odredite MAC adrese računara kojima će pristup Internetu biti dozvoljen bez prethodnog logovanja na HotSpot program. MAC adresa je jedinstvena i poseduju je svi tipovi mrežne opreme.

• 'Add' - Dodaj MAC adresu na listu
• 'Remove' - Ukloni izabranu MAC adresu sa liste
• 'Save' - Sačuvaj MAC listu

Web sajt lista

U reklamne svrhe je moguće postaviti određene sajtove za čiji pristup korisnicima neće biti potrebno logovanje. Potrebno je samo da unesete ime sajta i pritisnete na Add dugme. IP adresa će biti automatski uneta.

• 'Add' - Dodajte web sajt na listu
• 'Remove' - Uklonite izabrani web sajt sa liste
• 'Save' - Snimite web sajt listu

Ukoliko imate pitanje na koje niste dobili odgovoru uputstvima, slobodno nas kontaktirajte!

Preuzmite najnoviju verziju naših programa sa download strane.

© 2001-2014 Antamedia