Antamedia HotSpot uputstvo
 
Izgled mreže 1

Uvod

Antamedia HotSpot program je instaliran na standardnom PC računaru sa Windows operativnim sistemom. Ovaj računar zvaćemo HotSpot računar.

Potrebno je da HotSpot računar bude podešen kao gateway za ostale računare u mreži. Takvim podešavanjem svi računari u mreži imaće pristup internetu preko HotSpot računara, a HotSpot program će kontrolisati sve klijent računare i određivati da li će računar pristupiti internetu ili biti blokiran.

Potrebno je da HotSpot računar ima 2 mrežne karte. Prva mrežna karta (NIC1) je povezana sa klijent računarima i služiće za prihvatanje protoka sa lokalne mreže i propuštaće ga do HotSpot programa. Ukoliko je pristup internetu dozvoljen za određeni računar, biće preusmeren na drugu mrežnu kartu (NIC2) koja je povezana na internet. Između mrežne karte 2 (NIC2) i interneta možete koristiti rutere, modeme (xDSL, ISDN, Cable...) u zavisnosti od tipa internet konekcije koju posedujete. Pod protokom podrazumevamo otvaranje web strana ili bilo koji drugi tip Intenet komunikacije.

HotSpot program ne zahteva posebnu opremu. Možete koristiti access point-e, modeme, switch-eve ili router-e koje već imate. Samo je potrebno konfigurisati sledeća podešavanja na mreži:

Podešavanje mreže

Prvi korak je da uradimo podelu internet konekcije kako bi klijent računari imali pristup internetu preko vašeg HotSpot računara. U te svrhe vam predlažemo Windows Internet Connection sharing (ICS).
Detaljno uputstvo možete pronaći na našem web sajtu.

Po završetku deljenja internet konekcije, IP adresa prve mrežne karte (NIC1) biće promenjena. IP adresa druge mrežne karte (NIC2) je obično definisana od strane internet provajdera i mogla bi biti na pr. 194.190.20.128.

Prvoj mrežnoj karti koja povezuje klijent računare sa server računarom biće automatski dodeljena IP addresa 192.168.0.1 i subnet mask 255.255.255.0. To je IP adresa koju dodeljuje Windows Internet Connection sharing.
Napomena : Kasnije možete promeniti IP adresu prve mrežne karte. Umesto IP adrese 192.168.0.1 možete na primer podesiti 10.0.0.1.

U ovom primeru HotSpot i svi klijent računari su povezani preko access point-a tako da čine jednu lokalnu mrežu. Access point koristeći DHCP automatski će dodeljivati IP adrese bežičnim računarima. IP adresa access point-a u našem primeru je 192.168.0.10. IP adrese dodeljene bežičnim klijent računarima biće u opsegu od 192.168.0.11 do 192.168.0.xx i imaće isti subnet mask kao vaš HotSpot računar 255.255.255.0
Gateway adresa je ista kao i IP adresa prve mrežne karte vašeg server računara. U našem primeru 192.168.0.1. DNS adresa je obično dodeljena od strane vašeg internet provajdera. Na access point-u potrebno je isključiti NAT (Network Address Translation).Primer: nekoliko bežičnih računara povezanih preko Access Point-a na
HotSpot računar koji je povezan na Internet

Kako radi ?

Ulazkom u domet vašeg access point-a korisnik sa bežičnim računarom moći će pretraživanjem mreže da otkrije vaš access point. Access point će računaru dodeliti IP i DNS podešavanja koristeći DHCP.
Napomena : Morate omogućiti slobodan pristup na access point-u bez enkripcije ili ogranič;enja. Ukoliko imate više access point-a potrebno je podesiti različiti opseg IP adresa.

Kad korisnik pokuša da pristupi internetu preko klijent računara unošenjem URL adrese u pretraživač, HotSpot program će proveriti IP i MAC adresu računara i ukoliko korisnik nema dozvolu slobodnog pristupa, dobiće login stranu u svom pretraživaču. Za pristup internetu potrebno je uneti korisničko ime i šifru.

Ukoliko je u pitanju novi korisnik, ima mogućnost da kupi Nalog i plati ga svojom kreditnom karticom. Proces je u potpunosti automatizovan i korisnik je u mogućnosti da izabere svoje korisnkičko ime, šifru i oblik usluge. (Na pr. 1 sat internet vremena ili mesec dana neograničenog pristupa). Nemate potrebu za osobljem koje bi prodavalo naloge.
Napomena : Potrebno je posedovati registraciju sa podrškom za plaćanje kreditnom karticom.

© 2001-2014 Antamedia