Antamedia HotSpot uputstvo
 
Izgled mreže 3

Uvod

Antamedia HotSpot program je instaliran na standardnom PC računaru sa Windows operativnim sistemom. Ovaj računar zvaćemo HotSpot računar.

Potrebno je da HotSpot računar bude podešen kao gateway za ostale računare u mreži. Takvim podešavanjem svi računari u mreži imaće pristup internetu preko HotSpot računara, a HotSpot program će kontrolisati sve klijent računare i određivati da li će računar pristupiti internetu ili biti blokiran.

Potrebno je da HotSpot računar ima 2 mrežne karte. Prva mrežna karta (NIC1) je povezana sa klijent računarima i služiće za prihvatanje protoka sa lokalne mreže i propuštaće ga do HotSpot programa. Ukoliko je pristup internetu dozvoljen za određeni računar, biće preusmeren na drugu mrežnu kartu (NIC2) koja je povezana na internet. Između mrežne karte 2 (NIC2) i interneta možete koristiti rutere, modeme (xDSL, ISDN, Cable...) u zavisnosti od tipa internet konekcije koju posedujete. Na router-u potrebno je isključiti NAT (Network Address Translation). Pod protokom podrazumevamo otvaranje web strana ili bilo koji drugi tip Intenet komunikacije.

HotSpot program ne zahteva posebnu opremu. Možete koristiti access point-e, modeme, switch-eve ili router-e koje već imate. Samo je potrebno konfigurisati sledeća podešavanja na mreži:

Podešavanje mreže

Prvi korak je da uradimo podelu internet konekcije kako bi klijent računari imali pristup internetu preko vašeg HotSpot računara. U te svrhe vam predlažemo Windows Internet Connection sharing (ICS).
Detaljno uputstvo možete pronaći na našem web sajtu.

Druga mrežna karta (NIC2) je povezana na router. Router je povezan na internet preko ISDN linije. Router i ISDN linija su navedeni samo kao primer. Moguće je povezati HotSpot računar direktno na internet preko wireless brodband-a, dial-up konekcije... Mrežna karta 2 i router imaju IP adrese u istom opsegu. U našem primeru IP adresa druge mrežne karte je 192.168.1.1 a router-a 192.168.1.2

Po završetku deljenja internet konekcije, prvoj mrežnoj karti koja povezuje klijent računare sa server računarom biće automatski dodeljena IP addresa 192.168.0.1 i subnet mask 255.255.255.0. To je IP adresa koju dodeljuje Windows Internet Connection sharing.. IP adresa druge mrežne karte (NIC2) je obično definisana od strane internet provajdera i mogla bi biti na pr. 194.190.20.128.

Napomena : Kasnije možete promeniti IP adresu prve mrežne karte. Umesto IP adrese 192.168.0.1 možete na primer podesiti 10.0.0.1.

Access point i switch su povezani na Router čija je IP adresa 192.168.0.2. Router je povezan na prvu mrežnu kartu (NIC1) HotSpot računara.

U ovom primeru bežični klijent računari su povezani na internet preko access point-a 1, switch-a i HotSpot računara. Access point 1 koristeći DHCP automatski će dodeljivati IP adrese bežičnim računarima. IP adresa access point-a 1 u našem primeru je 192.168.0.10. IP adrese dodeljene bežičnim klijent računarima biće u opsegu od 192.168.0.11 do 192.168.0.49 i imaće isti subnet mask kao vaš server računar 255.255.255.0
Gateway adresa je ista kao i IP adresa prve mrežne karte vašeg server računara. U našem primeru 192.168.0.1. DNS adresa je obično dodeljena od strane vašeg internet provajdera. Na svim access point uređajima potrebno je isključiti NAT (Network Address Translation).

PDA računari su povezani na internet preko access point-a, switch-a i HotSpot računara. Access point 2 koristeći DHCP automatski će dodeljivati IP adrese bežičnim računarima. IP adresa access point-a u našem primeru je 192.168.0.50. IP adrese dodeljene bežičnim klijent računarima biće u opsegu od 192.168.0.51 do 192.168.0.99 i imać;e isti subnet mask kao vaš server računar 255.255.255.0
Gateway adresa je ista kao i IP adresa prve mrežne karte vašeg server računara. U našem primeru 192.168.0.1. DNS adresa je obično dodeljena od strane vašeg internet provajdera.

Kablom povezani klijent računari imaju pristup internetu preko switch-a, rutera i HotSpot računara. Klijent računari su podešeni tako da se konektuju na Internet preko HotSpot računara. IP adrese dodeljene klijent računarima biće u opsegu od 192.168.0.100 do 192.168.0.200 i imaće isti subnet mask kao vaš HotSpot računar 255.255.255.0
Gateway adresa je ista kao i IP adresa prve mrežne karte vašeg HotSpot računara. U našem primeru 192.168.0.1. DNS adresa je obično dodeljena od strane vašeg internet provajdera.Primer: PDA i bežični laptop računari su povezani na HotSpot računar preko rutera i različitih access point-a.
Nekoliko klijent računara je kablom povezano na switch i preko router-a na HotSpot računar.
HotSpot računar je povezan na Internet preko rutera i ADSL linje

Kako radi ?

Ulazkom u domet vašeg access point-a korisnik sa bežičnim laptop ili PDA računarom moći će pretraživanjem mreže da otkrije vaš access point. Access point će računaru dodeliti IP i DNS podešavanja koristeći DHCP.
Napomena : Morate omogućiti slobodan pristup na access point-u bez enkripcije ili ograničenja. Ukoliko imate više access point-a potrebno je podesiti različiti opseg IP adresa.

Kad korisnik pokuša da pristupi internetu preko klijent računara unošenjem URL adrese u pretraživač, HotSpot program će proveriti IP i MAC adresu računara i ukoliko korisnik nema dozvolu slobodnog pristupa, dobiće login stranu u svom pretraživaču. Za pristup internetu potrebno je uneti korisničko ime i šifru.

Ukoliko je u pitanju novi korisnik, ima mogućnost da kupi Nalog i plati ga svojom kreditnom karticom. Proces je u potpunosti automatizovan i korisnik je u mogućnosti da izabere svoje korisnkičko ime, šifru i oblik usluge. (Na pr. 1 sat internet vremena ili mesec dana neograničenog pristupa). Nemate potrebu za osobljem koje bi prodavalo naloge.
Napomena : Potrebno je posedovati registraciju sa podrškom za plaćanje kreditnom karticom.

Računar koji je povezan kablom, preko switch-a ima vezu sa HotSpot računarom. Unošenjem korisničkog imena i šifre korisnik će dobiti pristup internetu. U slučaju da je to vaš kancelarijski računar i da želite slobodan pristup internetu, navedite njegovu MAC adresu u HotSpot programu na strani Podšavanja - MAC Lista. Nakon toga na vašem računaru u kancelariji se neće pojavljivati Login strana prilikom pristupa Internetu.

© 2001-2014 Antamedia