Deljenje Internet konekcije
 

Šta je Internet Connection Sharing (deljenje internet konekcije) ?

Ukoliko želite da svi računari u mreži koristite jednu Internet konekciju potrebno je da podesite Internet Connection Sharing.

Internet Connection Sharing tj. deljenje internet konekcije možete podesiti u samom Windows operativnom sistemu bez ikakvih dodatnih programa. Podešavanje Internet Connection Sharing-a zavisi od verzije Windows operativnog sistema na vašem računaru.

Kako podesiti Internet Connection Sharing

Na server računaru iz Control Panel-a otvorite Network Connetions folder. Odlučite koju internet konekciju želite da podelite sa klijent računarima. Desni klik mišem na željenu internet konekciju i izaberite Properties.

Na Advanced strani uključite opciju Allow other network users to connect through this computer's Internet connection.

Ukoliko imate više od jednog mrežnog adaptera na server računaru, odredite koji mrežni adapter želite da koristite za Internet Connection Sharing.

Uključite Establish a dial-up connection whenever a computer on my network attempts to access the Internet ukoliko želite da se vaš server računar automatski poveže na internet kada klijent računar pokuša da pristupi internetu. U suprotnom, moraćete ručno da povežete server računar svaki put kad neki klijent računar traži pristup Internetu.

Isključite opciju Allow other network users to control or disable the shared Internet connection kako bi onemogućili klijentima kontrolu internet konekcije.

Pritisnite OK dugme. Ukoliko ste mrežnom adapteru već dodelili IP adresu, WinXP će vas upozoriti da će IP adresa biti promenjena. Mrežnom adapteru koji koristite za Internet Connection Sharing biće dodeljena 192.168.0.1 IP adresa.

Podešavanja mrežne karte na klijent računarima

Pre nego što klijent računari mogu da pristupe internetu preko server računara, potrebno je podesiti njihove mrežne karte. Procedura je laka i skoro ista za sve metode deljenja Internet konekcije.

Na klijent računaru iz Control Panel-a otvorite Network Connetions folder kako bi dobili listu svih internet konekcija u mrežnih adaptera.

Desni klik mišem na mrežni adapter koji želite da koristite za pistup internetu i izaberite Properties. U novom prozoru obeležite Internet Protocol (TCP-IP) podešavanja i pritisnite dugme Properties.

Izaberite Use the following IP adresses opciju i podesite IP adresu, subnet mask i default gateway. Podesićemo IP adresu u opsegu mrežne karte na server računaru. U našem primeru izabraćemo IP adresu 192.168.0.13. Subnet Mask je isti kao i na server računaru 255.255.255.0 . Gateway adresa je ista kao i IP adresa prve mrežne karte vašeg server računara 192.168.0.1.

Izaberite Use the following DNS server adresses. DNS adresa je obično dodeljena od strane vašeg internet provajdera. Umesto DNS adrese koju dodeljuje vaš provajder možete podesiti IP adresu mrežne karte sa server računara. U našem primeru 192.168.0.1

Podešavanje internet konekcije na klijent računarima preko Network Setup Wizard-a

Iz Control Panel-a startujte Network Setup Wizard.

U slučaju da Network Setup Wizard odbija da se startuje tvrdeći da ne može naći mrežnu karticu proverite da li je mrežna karta pravilno instalirana. Ukoliko je pravilno instalirana, moguće je da drajver za vašu mrežnu kartu ne podržava Network Driver Interface Specification (NDIS) standard.

Izaberite opciju This computer connects to the Internet through a residental gateway or through another computer on my network i priitisnite Next dugme

Ukoliko klijent računar ima više od jedne mrežne karte, izaberite Let me choose the connections to my network i pritisnite Next dugme.

Izaberite konekciju sa vašeg server računara i pritisnite Next dugme.


Ukucajte ime i opis računara. Opis je vidljiv u My Network Places i Network Neighborhood na drugim računarima. Ime mora biti jedinstveno na mreži. Za maksimalnu kompatibilnost sa svim verzijama Windowsa koristite 1-12 alfanumeričkih karaktera bez razmaka.

Podesite ime vaše mreže " Workgroup" . Ime mreže mora biti isto na svim umreženim računarima. Takodje koristite 1-12 alfanumeričkih karaktera bez razmaka. Automatski je podešeno ime MSHOME. Ukoliko vaša mreža koristi drugo ime unesite ga ovde i pritisnite Next dugme.

Network Setup Wizard će prikazati sva vaša podešavanja. Skrolujte listu kako bi ste ih videli sva. Ukoliko želite da promenite neko od podešavanja pritisnite na dugme Back. Da prihvatite podešavanja, pritisnite Next dugme.

Ukoliko se podešavanje vrši na računaru sa Windows XP Operativnim Sistemom, videćete sledeći prozor.

Izaberite Just finish the wizard i pritisnite na dugme Next. Po završetku konfigurisanja pojaviće se završni prozor u kome je potrebno pritisnuti Finish dugme.

Ukoliko imate pitanje na koje niste dobili odgovoru uputstvima, slobodno nas kontaktirajte!

Preuzmite najnoviju verziju naših programa sa download strane.

© 2001-2014 Antamedia