Routing and Remote Access u Win Server 2003
 

What is Routing and Remote Access ?

Routing and Remote Access (RRAS) je ugrađena komponenta u Windows 2003 Server operativnom sistemu. Uz pomoć RRAS, Windows operativni sistem može imati funkciju Router-a i klijent računari mogu pristupiti internetu preko vašeg server računara.

How To Setup Routing and Remote Access ?

1. Po instaliranju Windows 2003 Server operativnog sistema potrebno je da podesite Server Configuration Manager.

Pre početka podešavanja uverite se da je podešena IP adresa svim mrežnim kartama na server računaru (LAN i WAN). Kliknite na Add or remove a role dugme.

2. Server Configuration Manager potražiće sve dostupne mrežne karte na server računaru.

3. Ukoliko želite da koristite samo RRAS i DHCP, obeležite “Custom Configuration” opciju i pritisnite Next dugme.

4. Izaberite Remote Access/VPN Server i pritisnite Next dugme kako bi otvorili sledeću stranu.

5. Na novoj strani videćete pregled opcija koje ste do sada podesili. Pritisnite Next dugme. Sačekajte malo i na novoj strani ponovo pritisnite Next dugme.

6. RASS je samo drugi način deljenja internet konekcije koja se razlikuje od Internet Connection Sharing. Obeležite Nat address translation (NAT) i pritisnite Next dugme.

 

7. Obeležite mrežnu kartu koju koristite za pristup internetu i pritisnite Next dugme.

8.Obeležite "Enable basic name and address services" i pritisnite Next dugme.

9. Na novoj strani proverite da li Subnet Mask i IP adresa odgovaraju onima koje ste odredili vašoj mrežnoj karti. Ukoliko se podaci podudaraju pritisnite Next button.

10. Kako bi ste završili sa Routing and Remote Access podešavanjima pritisnite Finish dugme.

11. Ukoliko želite da pristupite Remote Access / VPN Server podešavanjima, pritisnite “Manage this remote access / VPN Server” dugme.

 

© 2001-2014 Antamedia